Nová verze 1.14 softwaru Intelligent Power Manager

Nová verze 1.14 softwaru Intelligent Power Manager poskytuje IT správcům rozšířené funkce monitorování a správy serverů v klastrech v rámci aplikace VMware’s vSphere pro virtualizovaná prostředí.

Nová verze 1.14 softwaru Intelligent Power Manager


Software Intelligent Power Manager v aktuální verzi umožňuje správcům IT a datových center monitorovat a administrovat všechna svá napájecí zařízení na virtuální datové síti z konzoly vCenter serveru, a to bez nutnosti otevírat několik obrazovek různých aplikací. Záložky Eaton „Napájení“ a „Události“ jsou přístupné z téže obrazovky. Pro případ dlouhodobých výpadků napájení je program Intelligent Power Manager navržen tak, že spustí aplikaci VMware’s vMotion, která transparentně přesune virtuální stroje ze zasaženého serveru na server, který není výpadkem ovlivněn.

Pokud dojde k ohrožení napájení, mohou uživatelé vSphere dát Eaton programu Intelligent Power Manager příkaz k odstavení serverů v klastru. Místo instalace programu na každém hostitelském serveru v klastru použijí správci IT program Intelligent Power Manager centrálně na serveru vCenter, což je administrátorská aplikace vSphere. Ze serveru vCenter jsou pak hostitelské servery v zasaženém klastru odstaveny na dálku, a to včetně serverů, z nichž jsou přesunuty virtuální stroje. Po obnovení napájení provede program Intelligent Power Manager automaticky restart serveru – bez nutnosti, aby byl správce IT přítomen.

Komentáře