Nová verze celosvětově používaného standardu MMOG/LE v automobilovém průmyslu

Společnost Minerva Česká republika oznamuje, že byl aktualizován standard MMOG/LE (Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation), vytvořený mezinárodními automobilovými asociacemi AIAG a ODETTE.

Nová verze celosvětově používaného standardu MMOG/LE v automobilovém průmyslu


Také nová verze standardu je plně podporována podnikovými aplikacemi QAD EA. MMOG/LE ve verzi 3 poskytuje sadu best practices pro dodavatele hodnotící jejich řízení k dosažení řízení materiálů a logistického hodnocení na světové úrovni s důrazem na použití automatizace k zajištění měřitelných výsledků. Nejnovější verze MMOG/LE podstoupila nejrozsáhlejší revizi a zlepšení od svého vzniku v roce 2003. Tato verze obsahuje přidání nových názorných grafů, které shrnují současný a budoucí stav organizace, prezentujících výsledky jednodušeji a smysluplněji, zvláště pro top management firmy.

V České republice poskytuje společnost Minerva ČR, partner QAD a člen Odette ČR, řešení k usnadnění získání souladu s principy řízení materiálů od automobilových asociací AIAG (Automotive Industy Action Group) v Severní Americe a Odette International Limited působící v Evropě se svými národními organizacemi. Díky své vedoucí pozici pomáhá QAD řešení dodavatelům porozumět a splnit požadavky MMOG/LE více než 1600 účastníkům ve 14 zemích, kteří se účastní seminářů a školení MMOG/LE. Minerva Česká republika organizovala již pět ročníků seminářů pro dodavatele automobilového průmyslu orientovaného na požadavky MMOG/LE a od roku 2007 školí české i slovenské dodavatele.

V dubnu 2010 uvolní Minerva Česká republika český překlad verze 3 standardu MMOG/LE, který budou mít dodavatelé možnost si stáhnout na webových stránkách Odette ČR (www.odette.cz).

Komentáře