Nová verze české business intelligence BellaDati

Společnost Trgiman uvolnila novou verzi cloud i on-premise business intelligence BellaDati.

Nová verze české business intelligence BellaDati


Mezi hlavní novinky podle autorů software patří podpora analýzy ukazatelů na úroveň sekund. Společně s nově zavedenými typy grafů se tak BellaDati má ambici stát nástrojem, který bude vhodný na specializované analýzy i vývoje burzovního trhu. V praxi začali zákazních využívat jemnější ukazatele pro sledování ukazatelů výroby. Přibyly další nástroje pro analytiky: parametrizace reportů pomocí globálních proměnných, řazení ukazatelů v grafech. Přibylo také nastavení pokročilých přístupových práv, kterým vychází výrobce vstříc organizacím s komplikovanější organizační strukturou a bezpečnostní politikou. Vývoj BellaDati se nyní zaměří na rozšiřování možností API platformy pro integraci. Již v tomto release přibyla podpora zavedení struktury warehouse pomocí XML.

Další strategie českého výrobce napovídá i zavedení kompletní aplikační i uživatelské podpory pro německy mluvící uživatele. Ambicí české BellaDati je dle CEO Martina Trgini: „Proniknutí do DACH regionu a podpoření vzestupu tamních vybraných odvětví trhu kvalitním nástrojem s minimální integrační režií. Víme, že BI služby oceňují zejména CFO a Sales. Pomáhá jim reportovat data nutná pro řízení podniku a analyzovat chování přibývajícího množství zákazníků.“

Komentáře