Nová verze ERP ABRA kompatibilní s OS Windows 7

Nových verzí se dočkala celá produktová řada ABRA G4, G3, G2 a G1. Verze 9.03.16 byla řádně otestována a dostala tak certifikát k prodeji. Testy také ověřily kompatibilitu celé produktové řady s nejnovějším operačním systémem společnosti Microsoft, Windows 7.

Nová verze ERP ABRA kompatibilní s OS Windows 7


ABRA byla v nové verzi obohacena zejména o softwarové nástroje, které vedou ke zvýšení profitability pracovních úkonů a zkrácení jejich časů.

Výrazné posílení obchodních aktivit přichází s novou agendou Přehled aktivit, která v modulu CRM přehledně zobrazuje stav dokončenosti rozpracovaných aktivit, kroky jednotlivých procesů a pravděpodobnost jejich úspěchu.

Nový modul Projektové řízení umožňuje plánovat a řídit zdroje na projektech. Řízení projektů je propojeno s agendami Zakázky, Obchodní případy a Projekty. Obsahuje možnost finančního plánování projektu a jeho částí, včetně vyhodnocení reálných výsledků na základě vystavených účetních dokladů a jejich vizuální porovnání s plánem - vždy za dílčí projekt i za celý strom podřízených projektů. Nové Projektové řízení přineslo také dílčí vylepšení souvisejících agend. Například v CRM lze nyní zobrazit aktivity a projekty v grafické podobě Ganttova diagramu, či kontrolovat kolize aktivit při jejich zadávání.

Modul Výroba byl obohacen o přenos výkonů z pracovních lístků do Mezd a možnost kapacitního plánování.

Nově je také přepracovaná agenda Dokumenty, která nyní zpracovává všechny dostupné doklady, i OLE a ISDOC dokumenty, v jedné evidenci.

Agenda Měsíční údaje firmy v modulu Mzdy a personalistika umožňuje nově evidovat částky, které jsou celkové za firmu, nevztahují se ke konkrétním zaměstnancům či pracovním poměrům.

Moduly Maloobchodní prodej a Restaurační prodej byly rozšířeny o podporu placení pomocí platebního terminálu České spořitelny (další banky budou přidávány pomocí ovladačů).

Podrobný popis všech novinek verze 9.03.16 a další informace jsou uvedeny na www.abra.eu.

Komentáře