Nová verze systému Alveno kombinuje docházkový a přístupový systém

Společnost IReSoft vydává novou verzi systému Alveno, která nabídne zdokonalené funkce pro kontrolu docházky a přístupu zaměstnanců.

Nová verze systému Alveno kombinuje docházkový a přístupový systém


Alveno podle svých autorů umožňuje podnikům zkombinovat výhody docházkového a přístupového systému a získat tak dohled nad zaměstnanci. Podzimní novinky programu jsou zaměřeny na zvýšení zabezpečení budov. Vedoucí pracovníci totiž mohou zvolit časové intervaly, v rámci kterých budou zaměstnanci oprávněni ke vstupu do firmy. Přitom každému pracovníkovi je možné přiřadit až tři časová pásma najednou. Nově rovněž přibyla funkce, která dovoluje  sledovat výhradně zaměstnance, kteří jsou přítomni v areálu v podniku.

Inovace systému Alveno se zaměřily na zdokonalení správy programu pro kontrolu docházky. Nově lze jednoduše do programu zadávat pouze příchody a odchody zaměstnanců, případně je možné zaznamenat přerušení pracovní doby. Zároveň byla do docházkového systému přidána možnost zakázat pracovníkům editaci vlastního výkazu práce a možnost uzavřít přístup do rozpisu dlouhodobých plánů. Úkolem nových funkcí je zamezit nežádoucím úpravám těchto dokumentů ze strany zaměstnanců.

„Podniky se často setkávaly s tím, že si zaměstnanci neoprávněně upravovali dokumenty ve svůj prospěch. Proto jsme na základě těchto informací umožnili vedoucím pracovníkům zakázat pozdější editaci výkazů či dlouhodobých rozvrhů,“ sdělil Patrik Starý, obchodní manažer společnosti IReSoft. „Avšak vyšli jsme vstříc i samotným zaměstnancům. Těm jsme v nové verzi systému umožnili sledovat svou docházku i za dny, které dosud nebyly nadřízenými zpracovány. Pracovníci tak mohou mít stále přehled o svých příchodech a odchodech,“ dodal Starý.

Novinky v systému Alveno

•    V Přístupovém systému lze definovat časová pásma, která opravňují ke vstupu zaměstnance jen v určitých časových intervalech.

•    Pro kombinaci více přístupů během dne (např. od 6:00-10:00 a od 18:00-22:00) lze zaměstnanci přiřadit najednou až 3 časová pásma.

•    Nově lze sledovat přítomné zaměstnance v zařízení. U jména přítomného zaměstnance se zobrazuje ikona.

•    Zaměstnanec může sledovat svou docházku i za dny, které dosud nebyly nadřízeným zpracovány. Tyto dny jsou označeny modře a jsou pouze informativní.

•    Zjednodušení zadávání pouze příchodů a odchodů nebo přerušení.

•    Přidána možnost zakázat editaci vlastního výkazu v povolených provozech.

•    Přidána možnost uzavírat Dlouhodobý plán pro jednotlivé zaměstnance, čímž se zamezí nežádoucímu přepisu směn.

•    Byl přidán export docházkových výkazů do mzdového programu

Komentáře