Nové řešení Cisco umožní řídit spotřebu energie v budovách

Cisco představilo novou technologii Smart Connected Buildings, která je zaměřena na energeticky šetrnou správu budov. Jejím jádrem je nové řešení Cisco Network Building Mediator, které díky připojení veškerých zařízení k jediné IP síti umožní správcům budov snadnější řízení spotřeby energií s možností kontroly i více budov najednou.

Nové řešení Cisco umožní řídit spotřebu energie v budovách


Umožní jim rovněž více využívat alternativních zdrojů energie nebo automatizovaných programů, které řídí energii podle aktuální potřeby a tím šetří náklady. Například společnost NetApp s využitím nového řešení během roku a půl uspořila okolo 18 milionů kilowatt hodin.

Řešení Cisco Network Building Mediator snižuje spotřebu energie tím, že propojuje různá zařízení budov jako topení, klimatizace, osvětlení, elektřina nebo bezpečnostní alarmy do jediné IP platformy, která umožňuje jejich inteligentní řízení. Celý systém je například schopen reagovat zapnutím světel a klimatizací, jakmile zaměstnanec vkročí do budovy, a vypnutím těchto zařízení po jeho odchodu. Navíc je schopné vypnout jakékoliv zařízení v budově, jakmile tam nebude nikdo, kdo by ho používal.

Nové řešení Cisco reaguje na rostoucí spotřebu energie především u kancelářských a obchodních budov, která se odráží ve vzrůstajících nákladech jejich majitelů i na zhoršujícím se životním prostředí. Novinka Cisco by měla značně zefektivnit správu budov a tyto náklady dostat pod kontrolu. Uspokojuje tak poptávku správců budov, kteří dosud volali po komplexním řešení, které by jim umožnilo řídit energetickou spotřebu a snižovat náklady s využitím alternativních zdrojů energie jako jsou například energie sluneční či větrná.

„Během příštích tří až pěti let bude přibývat lidí, kteří se budou stěhovat do měst. K internetu budou připojeny více než tři miliardy osob. V budoucnu by se tak naše technologie mohly stát i řešením pro města, která využijí propojení informací k efektivnější správě energetické spotřeby a k řešení ekologických problémů, se kterými se některá města potýkají již nyní. Sjednocený systém spotřeby energií zde povede k lepšímu hospodaření města a přispěje ke zkvalitnění životní úrovně jeho obyvatel," prohlásil Wim Elfrink, výkonný vicepresident společnosti Cisco.

 

 

Komentáře