Nový informační systém ve VAK Hodonín

Ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín byl v lednu tohoto roku úspěšně spuštěn do rutinního provozu a o dva měsíce později předán k užívání nový informační systém pokrývající problematiku evidence a fakturace vodného, stočného a souvisejících služeb.

Nový informační systém ve VAK Hodonín


Implementace systému, která byla zahájena v říjnu 2009, se ujala společnost Infinity a.s, která je zároveň výhradním autorem modulu FAVOS specializovaného na oblast vodárenství. Tento modul, vyvinutý podle požadavků a potřeb českého trhu, byl začleněn do konceptu integrovaného podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV, které využívají desetitisíce společností po celém světě. Vzniklo tak jedinečné, mezinárodně kompatibilní prostředí, které plně respektuje české podmínky a českou legislativu nejen v oblasti evidence odběrů, výpočtu spotřeb a fakturace, ale i v ostatních agendách ERP systému, zejména v evidenci, upomínání a vymáhání pohledávek, účetnictví a daňových povinností.

„Profesionálním přístupem a komplexní znalostí dané problematiky ze strany Infinity a.s., nám nejen pomohli rychle vyřešit stávající nelehkou situaci, ale zároveň nastartovali optimalizaci softwarového vybavení naší společnosti pro lepší podporu podnikových procesů“, popsal  v krátkosti průběh projektu a spokojenost s dodavatelem Ing. Martin Galečka obchodně-ekonomický náměstek společnosti VAK Hodonín.

Komentáře