Nový Intelligent Power 1.20 pro pokročilou správu napájení

Aktualizace verze 1.20 nabízí nové funkce pro konfiguraci a monitorování systémů UPS v paralelním režimu a možnosti integrace s virtualizačními řešeními.

Nový Intelligent Power 1.20 pro pokročilou správu napájení


Společnost Eaton Corporation v těchto dnech uvolnila aktualizaci softwaru pro správu napájení – Intelligent Power Software. Nová verze 1.20 nyní nově podporuje systémy s paralelními zdroji nepřerušeného napájení (UPS), správu redundantních napájecích zdrojů a také napojení na nejrozšířenější virtualizační platformy. Aplikace tak poskytuje komplexní monitoring a správu sítí napájecích zařízení pro širokou škálu prostředí – od běžných kanceláří až po důležitá virtualizovaná datová centra kategorie Tier 4.

Eaton Intelligent Power Software je založen na webové technologii verze 2.0. Webová aplikace tak slouží jako centrální platforma pro správu a monitorování systémů UPS a ePDU (vnitrostojanové rozvody elektrické energie). Intelligent Power Software 1.20 obsahuje dvě aplikace: Intelligent Power Manager, zajišťující monitorování a správu UPS a vnitrostojanových rozváděčů (ePDU), a Intelligent Power Protector, umožňující regulérní odstavení operačních systémů. Intelligent Power Manager poskytuje všechny důležité parametry jako je odebíraný proud, napájecí napětí a dobu zálohy, nastavené alarmové hlášení a další.

Podpora UPS v paralelním provozu

Nová verze softwaru přináší podporu pro UPS v paralelním provozu. V konfiguraci s více okruhy detekuje software Intelligent Power selhání elektrorozvodné sítě, rozvodného systému (ePDU) a stav záložních zdrojů UPS.

„Dnešní systémy serverů jsou většinou napájeny z více zdrojů a chráněny UPS v paralelním zapojení. To vytváří pro software pro správu napájení komplikovanou situaci, neboť musí být schopen monitorovat a spravovat vysoce složité napájecí soustavy a spustit akce zabraňující nebo minimalizující provozní výpadky v případě ztráty napájení z elektrorozvodné sítě,“ říká Jindřich Bulva, produktový manažer Eaton Elektrotechnika s.r.o. „Nejnovější verze Intelligent Power Softwaru je schopna spravovat redundantní napájecí systémy a představuje řešení pro nejkritičtější IT prostředí s přísnými požadavky na dostupnost a spolehlivost napájení.”

Propojení s virtualizačními vrstvami

Aplikace Intelligent Power Software 1.20 je schopna integrovat funkce napájení do virtualizačních operačních systémů Microsoft SCVMM, XenCenter a VMware vCenter. Všechna zařízení UPS a ePDU lze pak graficky zobrazit na virtuální síti v jediné aplikaci - a to včetně detailních údajů o LAN, o fyzických serverech a o datových úložištích. V případě výpadku lokálního napájení může software navíc spustit přesun virtuálních zařízení na jiný fyzický server nebo jakékoliv jiné místo připojené pomocí LAN.

Správa neomezeného počtu zařízení

Software se vyznačuje replikací konfigurace, což podle tiskového vyjádření společnosti usnadňuje jeho instalaci i údržbu, minimalizuje časovou náročnost instalace a údržby. Eaton Intelligent Power Manager je dostupný zdarma ve verzi pro správu maximálně deseti zařízení. V licencovaném provedení je ovšem IPM k dispozici verze s možností správy od 10 do 100 zařízení a také ve verzi, kde je počet zařízení neomezen. Eaton Intelligent Power Software 1.20, mezi jehož funkce nově patří i odstavení serverů, nahrazuje v prostředích vyžadujících spolehlivé odstavení dřívější program Eaton PowerVision.

Další informace o softwarových produktech Eaton Intelligent Power naleznete na stránce

http://www.eaton.eu/intelligentpower

Komentáře