Nový IS pro ministerstvo zahraničí

Nový IS pro ministerstvo zahraničí


Společnost S.ICZ implementovala na konci roku 2007 informační systém pro výměnu utajovaných informací mezi ústředím Ministerstva zahraničních věcí ČR a zastupitelskými úřady ČR po celém světě.

Nový systém umožňuje zpracování, přenos a bezpečné ukládání informací do stupně utajení "tajné". Jeho vývoj a nasazení trvaly téměř dva roky.

"Systém pomáhá zrychlit komunikaci a pracovníkům zastupitelských úřadů poskytuje vyšší komfort práce při zpracování utajovaných informací. Současně nabízí vysokou flexibilitu a přitom klade minimální nároky na personální obsazení i odbornou kvalifikaci obsluhy. Pro přenos utajovaných informací využívá místně dostupné veřejné komunikační kanály. Celé zadání představovalo velkou výzvu pro týmy návrhu, vývoje a implementace," řekl Radovan Pekárek, předseda představenstva společnosti S.ICZ.

Pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti zpracovávaných dat, vyžadované zákonem č. 412/2005 Sb., a to navíc v mnohdy rizikovém prostředí zahraničních ambasád, byl v rámci nového informačního systému nasazen kryptografický prostředek KRYDEC, který S.ICZ vyvinula ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) a MZV ČR. Implementované řešení úspěšně prošlo certifikací NBÚ pro zpracování informací do stupně utajení "Tajné" a nyní se již nachází v rutinním provozu.

Nový informační systém je vybudován na principu architektury MILS (Multiple Independent Levels of Security). Vyznačuje se vysokou dostupností centrály, velkou nezávislostí vzdálených lokalit a zásadní bezpečnostní izolací jednotlivých uzlů. Systém je v souladu s požadavky zadavatele schopen rozlišit různé stupně utajení a informační kategorie přenášených dat (ČR, EU, NATO, …). Specifikem implementovaného řešení je možnost předávání utajovaných informací v elektronické formě mezi lokalitami akreditovanými na různé stupně utajení a možnost snížení požadavků na fyzické zabezpečení vzdálených lokalit.

S.ICZ patří do skupiny společnosti ICZ, která je předním tuzemským dodavatelem integrovaných softwarových a síťových řešení. S.ICZ je Národním bezpečnostním úřadem prověřena do stupně utajení "přísně tajné".

Komentáře