Nový software IBM spouští díky datům ze senzorů automatizované podnikové procesy

Společnost IBM uvádí software, který extrahuje relevantní obchodní informace z miliónů propojených senzorů, které spojují věci ve fyzickém světě.

Nový software IBM spouští díky datům ze senzorů automatizované podnikové procesy


Pomocí softwaru WebSphere Sensor Events lze shromažďovat a analyzovat obrovské objemy dat ze senzorů, která poskytnou klientům přehled nutný k rychlé reakci na měnící se podmínky trhu. Tento software je jednou z mnoha technologií IBM, které vnášejí novou úroveň inteligence do způsobu interakce mezi lidmi, firmami, organizacemi, státními úřady a systémy.

WebSphere Sensor Events zachycuje data ze senzorů a automatizuje reakce podnikových systémů podle souboru pravidel nebo událostí. Tento software je jedinečný v tom, že pokrývá celé spektrum požadavků klientů, od zachycování informací ze snímacích zařízení až po propojení se systémy pro analýzu, správu podnikových procesů a správu informačních technologií a fyzického majetku.

Pomocí aplikace WebSphere Sensor Events získají klienti přístup k informacím, které potřebují k tomu, aby byli schopni lépe předvídat a reagovat na různé obchodní každodenní situace. Informace z propojených senzorů také pozitivně ovlivňují každodenní životy lidí - urychlují automobilový provoz ve velkých městech, zajišťují pravost lékařských předpisů a poskytují spotřebitelům podrobné informace o původu potravin, které si kupují.

Aplikace WebSphere Sensor Events obsahuje technologii zpracování podnikových událostí, kterou IBM získala akvizicí společnosti AptSoft Corporation v roce 2008, a také funkce správy podnikových procesů a správu událostí ze softwaru WebSphere a Tivoli. Kromě správy událostí obsahují produkty IBM pro správu podnikových procesů také technologii obchodních pravidel (business rules technology), která řídí rozhodování v mnoha oblastech obchodování, jako je například plánování, rozpočty nebo plnění termínů. Tento produkt poskytne klientům data, s nimiž dokáže pracovat jak nedávno uvedený IBM Smart Analytics System, tak software IBM Cognos.

Aplikace WebSphere Sensor Events rovněž najde uplatnění v datových centrech - včetně několika zařízení IBM - kde slouží ke sledování cenných zařízení jako jsou počítače, přepínače a záložní pásky. Funkce Asset Inventory Management Services aplikace WebSphere Sensor Events pro tento účel doplňuje široké možnosti správy infrastruktury poskytované softwarem IBM Tivoli cennými informacemi o fyzickém inventáři, například o neoprávněném přesunu nákladného počítačového vybavení.

Komentáře