Nový webový portál pro správu zařízení Konica Minolta

Regulace tiskových nákladů a kontrola plnění smluvených služeb dodavatelem znamená stěžejní benefit webového portálu eCON společnosti Konica Minolta. Stejně jako prostřednictvím internetového bankovnictví získáte přehled o bankovních operacích a můžete je snadno zadávat, využijete službu eCON pro správu tiskových zařízení a komunikaci přímo s dodavatelem tiskového systému.

Nový webový portál pro správu zařízení Konica Minolta


Regulace tiskových nákladů a kontrola plnění smluvených služeb dodavatelem znamená stěžejní benefit webového portálu eCON společnosti Konica Minolta. Stejně jako prostřednictvím internetového bankovnictví získáte přehled o bankovních operacích a můžete je snadno zadávat, využijete službu eCON pro správu tiskových zařízení a komunikaci přímo s dodavatelem tiskového systému.

Webové rozhraní eCON umožňuje zákazníkům společnosti Konica Minolta optimalizaci nákladů na tvorbu firemních dokumentů prostřednictvím přehledu o tiskových zařízeních i všech procesech potřebných pro zajištění jejich plynulého provozu. Odpovědný IT pracovník se díky tomu orientuje v míře vytížení jednotlivých strojů, skupin strojů či celého tiskového systému i ve stavu požadavků vznesených na dodavatele tiskového řešení včetně rychlosti odezvy na požadavky, jako je doplnění spotřebního materiálu, servisní zásah či odborná pomoc. Aplikace současně umožňuje obsluze rychle a jednoduše tyto požadavky zadávat, vše od pracovního stolu s minimem vynaloženého času.

Přístup do aplikace je zabezpečen pomocí přihlašovacího jména a hesla, na titulní stránce si uživatel může zvolit jemu vyhovující jazyk aplikace. Úvodní stránka portálu předkládá zákazníkovi velmi přehledně skupinu funkcionalit, které lze využít: seznam strojů, přehled požadavků, zadání požadavku, základní informace a nastavení atd. Webový portál eCON také mapuje množství nejrůznějších statistik a tím umožňuje uživateli kontinuální orientaci v efektivitě využívání produktů společnosti Konica Minolta.

V rámci celé aplikace eCON je rozlišeno několik uživatelských úrovní, které jsou určeny pro různý způsob práce s aplikací. Dále je k dispozici úroveň administrátora, která umožňuje detailní nastavení přístupu uživatelů k jednotlivým funkcím a definuje jejich oprávnění. eCON umožňuje okamžitý a transparentní přehled zadaných a splněných úkolů dodavatele. Oficiální představení aplikace eCON proběhlo 24. září 2008 v rámci prezentační akce Konica Minolta eVOLUTION, která se konala ve Veletržním paláci v Praze. Součástí prezentace služby byla i praktická ukázka práce v aplikaci spolu s možnostmi jejího využití.

Komentáře