O factoring mají zájem také velké firmy

Klíčovou klientelou služeb faktoringu v ČR jsou podle oznámení Factoringu KB středně velké společnosti. Správa, odkup a financování pohledávek z tuzemského obchodního styku se pro ně stává stále častěji samozřejmou součástí finančního řízení společnosti.

O factoring mají zájem také velké firmy


Klíčovou klientelou služeb faktoringu v ČR jsou podle oznámení Factoringu KB středně velké společnosti. Správa, odkup a financování pohledávek z tuzemského obchodního styku se pro ně stává stále častěji samozřejmou součástí finančního řízení společnosti.

Na faktoringu vítají především zkrácení doby mezi poskytnutím služby či prodejem produktu a jeho fyzickým zaplacením ze strany odběratele.

Zvýšený zájem o správu a inkaso pohledávek projevují ovšem v poslední době také velké korporace obchodované na akciových trzích, které díky faktoringu mohou vyvést pohledávky ze svých účetních knih,“ uvedl Milan Corjak, předseda představenstva a ředitel Factoringu KB. Podíl mezinárodního faktoringu vzrostl v roce 2006 z 8 % na 15 % celkového obratu firmy.

Služby faktoringu přinášejí řadě tuzemských klientů zvýšení konkurenceschopnosti – mohou totiž dodávat své zboží na volný dodavatelský úvěr se splatností až 90 dnů. Komunikace mezi Factoringem KB a jeho klienty probíhá plně elektronicky, a to od postupování pohledávek až po poskytování denního přehledu pohledávek, záloh a inkas.

Společnost Factoring KB v roce 2006 dosáhla obratu 17,075 miliardy Kč, což představuje nárůst o 23 % oproti roku 2005.

Komentáře