O2 posiluje svou pozici v segmentu firemních zákazníků

Telefónica O2 Czech Republic si v prvním pololetí roku 2009 upevnila své postavení v segmentu firemních zákazníků. Řady svých klientů rozšířila o mnoho renomovaných firem a zároveň prodloužila smlouvy s tisíci dalších společností, kterým již služby poskytuje.

O2 posiluje svou pozici v segmentu firemních zákazníků


Mezi významné nové zakázky se zařadily například dodávky služeb pro společnosti Ahold, DHL Express, Greiner packaging Slušovice nebo advokátní kancelář Kinstellar.

"Z pravidelných setkání O2 Rady firemních klientů a poskytované zpětné vazby našich zákazníků víme, že v době hospodářské krize je pro ně velmi důležitá optimalizace telekomunikačních služeb. Naše nabídka služeb přizpůsobená potřebám jednotlivých firem, v jedinečné kombinaci služeb s přidanou hodnotou, v kvalitě a spolehlivosti sítě a profesionální péči našich pracovníků, splňují tyto požadavky v plné míře,"říká František Schneider, Viceprezident pro korporátní a SME zákazníky, společnosti Telefónica O2 .

Společnosti Telefónica O2 se dlouhodobě daří nejen získávat nové zákazníky, ale i rozšiřovat rozsah spolupráce s těmi stávajícími. Kromě dodávky hlasových a datových služeb neustále roste objem dodávaných ICT řešení, které Telefónica nabízí v rámci platforem Managed Services. Takovým případem je například zmiňovaná spolupráce s DHL, pro kterou společnost plně zajistí provoz call centra.

Velmi důležitý je pro společnost také segment malých a středních firem. I v této oblasti získává Telefónica stále silnější pozici. Průměrně získala v období leden až květen 2009 v segmentu malých a středních firem 778 nových klientů měsíčně. Zákazníci jsou z různých odvětví, mimo jiné například finanční či tiskárenský. Jednalo se například o firmy firmou ALKONA nebo EXPO DATA.

Telefónica O2 pravidelně připravuje pro stávající firemní zákazníky setkání O2 Rady firemních klientů, které má za účel získat zpětnou vazbu od zákazníků a následně zvyšovat zákaznickou spokojenost . Účast na těchto zasedáních dává zákazníkům příležitost hovořit přímo s managementem O2, vést dialog, ovlivňovat budoucí strategii společnosti a získávat inspiraci pro efektivní využití ICT technologií pro vlastní business.

Podle průběžného společného průzkumu telekomunikačních operátorů T-Audit z února 2009, prováděného největší výzkumnou agenturou v České republice TNS AISA, využívalo v únoru 2009 služeb O2 87 procent malých, středních a velkých společností, což je o 14% více než v předchozím roce. Podíl O2 na celkových tržbách u těchto segmentů společností dosáhl v únoru tohoto roku 59,2 procent.

Komentáře