Obchodní výsledky ŠkoFINu za rok 2009

V roce 2009 uzavřela společnost ŠkoFIN celkem 20 887 nových smluv v hodnotě 6,288 miliard korun; hodnota předmětů v pořizovacích cenách dosáhla 6,709 mld. korun.

Obchodní výsledky ŠkoFINu za rok 2009


Nové obchody byly v roce 2009 ve znamení neleasingového financování - úvěry podnikatelům na osobní vozy stouply meziročně o 148 % na 2,444 mld. korun, na pořízení nových aut dokonce o 185 % (2,046 mld. korun).

Podíl úvěrového financování ve společnosti SkoFIN během posledních dvou let výrazně vzrostl, a to z 43% (2008) na 73% (2009). ŠkoFIN se od počátku svého působení na českém trhu soustřeďuje na financování automobilů. Počátkem listopadu loňského roku ŠkoFIN uzavřel jubilejní 700 000. smlouvu.

„ŠkoFIN vykázal v roce 2009 lepší výsledky oproti trhu a díky tomu zvýšil svůj podíl v kategorii financování osobních a užitkových vozů mezi top 20 společnostmi ČLFA z 15,5% (2008) na 16,1% (2009)“, řekla Jiřina Tapšíková, jednatelka společnosti ŠkoFIN. Financování prostřednictvím společnosti ŠkoFIN je přitažlivé nejen díky úzké spolupráci s koncernovými značkami a výhodným akčním nabídkám, ale také zásluhou špičkového servisu a dalších doprovodných služeb pro klienty.

V roce 2009 ŠkoFIN také pokračoval ve svých sponzorských aktivitách, ke kterým patří např. spolupráce s nadací Leontinka a centrem bezpečné jízdy Polygon Most.

Antikrizová opatření přinesla některé pozitivní legislativní změny v oblasti daní. Od dubna 2009 mohou podnikatelé nárokovat odpočet DPH i u osobních vozů. Tato změna pozitivně ovlivnila všechny produkty poskytované společností ŠkoFIN, zejména operativní leasing, kde snížení financované hodnoty  vozů (o částku DPH) má přímý dopad na snížení splátek pro klienty. Další změny přinesla novela zákona o daních z příjmů. Pro majetek pořízený od 01.01.09 do 30.06.10 mohou poplatníci využít možnosti mimořádných odpisů. Konkrétně  osobní vozy, které jsou zařazeny do 2.odpisové skupiny, je možné odepsat do nákladů za 24 měsíců. Shodně byla stanovena pro osobní vozy i minimální doba nájmu  u  finančního leasingu a to na 24 měsíců u smluv uzavřených od 20.07.09 do 30.06.10.

Komentáře