Obchodní výsledky společnosti ŠkoFIN za první pololetí 2009

ŠkoFIN si stále drží vedoucí postavení na trhu ve financování osobních i užitkových vozů. ŠkoFIN výrazně upevnil svoji pozici v oblasti financování nebankovních podnikatelských úvěrů a obsadil poprvé v této kategorii první místo.

Obchodní výsledky společnosti ŠkoFIN za první pololetí 2009


Negativní vývoj české ekonomiky vedl k poklesu poptávky po investičních a spotřebitelských finančních produktech. I přes tento negativní vývoj společnost ŠkoFIN uzavřela za první pololetí 2009 přes 10 tisíc  nových smluv. Financovala tak předměty s hodnotou v pořizovacích cenách ve výši 3,236 mld. korun. Nové úvěrové smlouvy dosáhly 71 % celkového počtu nových smluv. Novým obchodům dominovalo neleasingové financování - úvěry podnikatelům na pořízení osobních vozů stouply meziročně o 136 % na 0,995 mld. korun. Celkem vzrostly půjčky podnikatelům o 14,3 % na 1,444 mld. korun a spotřebitelské úvěry o 38,4 % na 616 mil. korun.

Atraktivita financování prostřednictvím ŠkoFINu je dána úzkou spoluprací s koncernovými  značkami, výhodnými akčními nabídkami, ale i doprovodnými službami pro zákazníky a špičkovým servisem.

 

Legislativní změny související s obchodem

„Důvodem úspěchu naší společnosti je okamžitá reakce a nabídka produktů, které plně zohledňují aktuální daňové výhody pro zákazníka" řekla Jiřina Tapšíková, jednatelka společnosti ŠkoFIN.

Novela zákona o DPH, umožňující s účinností od 1. dubna 2009 odpočet DPH podnikatelským subjektům i u osobních vozů, zapříčinila výrazný nárůst počtu nových ůvěrových smluv pro podnikatele v kategorii osobních automobilů a to meziročně o 128%. ŠkoFIN na tuto připravovanou změnu reagoval nabídkou VW uvěru s 0% DPH.

Kromě změny v odpočtu DPH i další červencová novela zákona o dani z příjmu, která má za cíl podpořit ekonomické oživení v ČR, zkrátila odpisy a dobu nájmu u finančního leasingu nových automobilů na 24 měsíců a tím atraktivita leasingového financování opět výrazně stoupla. ŠkoFIN přizpůsobil všechny nabízené produkty leasingového a úvěrového financování možnosti odpisu během 24 měsíců.

Komentáře