Oblast sjednocené komunikace čeká růst v segmentu konvergence pevných a mobilních sítí

Společnost Aastra zveřejnila výsledky svého evropského průzkumu realizovaného ve spolupráci s poradenskou společností Frost & Sullivan. Průzkum analyzoval příležitosti pro telekomunikační distribuční kanál na rychle se rozvíjejícím trhu řešení unified communications (UC).

Oblast sjednocené komunikace čeká růst v segmentu konvergence pevných a mobilních sítí


Výsledky průzkumu potvrzují, že UC řešení reprezentují významnou obchodní příležitost pro distribuční společnosti. Přes 85 % respondentů z distribučního kanálu považuje úspory provozních nákladů a vyšší produktivitu, kterou konkurenceschopné UC technologie dokáží poskytnout, za důležité přínosy pro své zákazníky.

Distributoři telekomunikačních technologií začali vnímat příležitosti nabízené UC technologiemi v souladu s tím, jak většina jejich zákaznické báze buď UC testuje, implementuje nebo plánuje jejich nasazení během následujících tří let.

Kromě pokračující migrace směrem k VoIP telefonii vidí respondenti průzkumu jako další významnou obchodní příležitost tohoto roku konvergenci pevných a mobilních sítí. Důležité je zjištění, že více než 29 % respondentů zvolilo jako preferovaný způsob migrace na zákaznické UC systémy investice do stávajících systémů, zatímco pouze 10,7 % dává přednost kompletní výměně starého systému za nový. To ilustruje důležitost nabídky takových řešení, která umožňují postupný rozvoj a rozšiřování existujících IT a telefonních systémů a ochranu investic zákazníků.

V oblasti vertikálních odvětví jsou tradičně nejdále v adopci moderních technologií a procesů finanční organizace, kterým tyto technologie pomáhají k vyššímu obratu. Distribuční partneři proto věří, že finanční služby budou vůdčím segmentem při nasazování UC aplikací, o čemž je přesvědčeno více než 24 % respondentů. Dodavatelé IT a telekomunikačních technologií a služeb, poskytovatelé profesionálních služeb (včetně právních, realitních, poradenských, účetních a personálních služeb) a zdravotnický segment jsou distribučními partnery identifikovány jako potenciálně velmi slibná odvětví.

Dorota Oviedo, analytička skupiny Unified Communication & Collaboration ve společnosti Frost & Sullivan, k průzkumu řekla: „Samotní distribuční partneři vidí dopady transformace telekomunikačního odvětví spíše pozitivně a ukazují schopnost rychle adaptovat se na měnící se podmínky trhu. Jako klíčový předpoklad svého úspěchu vidí diverzifikaci portfolia produktů a služeb (pro 15,4 % respondentů je to nejdůležitější předpoklad, pro 38,5 % se jedná o třetí nejdůležitější). Distribuční partneři rovněž věří, že sloučení telekomunikací a IT jim umožní vstoupit na nové trhy a rozvíjet nové vztahy se zákazníky.“

Edin Hadzialic, manažer Center of Excellence pro konvergenci pevných a mobilních sítí ve společnosti Aastra, dodává: „Mobilní telefony se staly nenahraditelným nástrojem podnikové komunikace. Se stále větším podílem obchodních aktivit realizovaných v terénu či na dálku je naprosto klíčové, aby podniky byly schopné integrovat mobilitu do svých komunikačních prostředí s cílem zvýšit produktivitu, dostupnost a rychlost reakce. Výsledky tohoto průzkumu podtrhují zaměření společnosti Aastra na mobilitu jako důležitý katalyzátor rozvoje UC řešení. Aastra navíc nabízí dlouhodobou strategii ochrany zákaznických investic – stále více zákazníků si uvědomuje limity, v rámci kterých jsou schopni využívat svá stávající řešení, a chce migrovat na pokročilejší řešení.“

Komentáře