Obliba factoringu stále stoupá

Obliba factoringu stále stoupá


Obrat factoringového trhu, reprezentovaného Asociací factoringových společností v ČR, činil přes 110 miliard Kč, což je růst o více než 26 %. Především u českých exportérů se zjevně stává stále oblíbenějším...

Factoring, který byl v minulých letech obecně vnímán především jako nástroj rychlého a flexibilního financování pohledávek, se stává stále oblíbenější díky komplexnímu pojetí produktu, kdy exportér potřebuje kromě stabilizace cashflow zajistit i pojištění, inkaso a efektivní správu zahraničních pohledávek. Oblibu exportního factoringu v ČR dokazuje růst trhu - podle AFS - o 11 % na 14,6 mld. Kč.

Česká spořitelna oznámila, že její vlastní factoring překročil v uplynulém roce hranici 30 mld. Kč obratu z pohledávek. Celkový růst obratu oproti roku 2005 činil více než 31 %. Největší podíl přes 83 % si drží tuzemský factoring, jehož obrat dosáhl 25 mld. Kč.

Novinkou roku 2006 bylo „financování nákupu zásob“, kdy factoring České spořitelny za své klienty hradí faktury přímo jejich dodavatelům. Dalším z nových produktů je Pharma factoring, specializovaný produkt pro segment lékáren, kterým pomáhá překonat výkyvy ve finančních tocích způsobené odloženými platbami od zdravotních pojišťoven.

"Loňský rok potvrdil rostoucí zájem především malých a středních podniků, které hledají financování jejich provozního kapitálu pomocí factoringu. V posledních letech ale zaznamenáváme i rostoucí poptávku větších korporací, které mají zájem zejména o vyčlenění komplexní správy svých pohledávek, což vede k zefektivnění a zvkalitnění práce s nimi a v neposlední řadě i ke snížení administrativních a personálních nákladů," řekl Lubomír Civín, generální ředitel Factoringu České spořitelny.

Podíl České spořitelny na trhu factoringu činí 27 %.

Komentáře