Obrat společnosti SAS loni vzrostl o 2,2 %

Společnost SAS dosáhla v roce 2009 globálního obratu ve výši 2,31 miliard USD, což představuje o 2,2 procenta lepší výsledek než v roce 2008.

Obrat společnosti SAS loni vzrostl o 2,2 %


Na českém trhu zaznamenala společnost SAS nejlepší výsledek od svého založení. Jako pobočka se SAS ČR zařadil k nejúspěšnějším v Evropě. Nárůst prodejů v oblasti softwarových licencí byl 17%. Obrat jen z prodeje software se zvýšil o 3,3 procenta v době, kdy obraty z prodeje software většiny velkých obchodních společností klesaly. SAS investuje především do výzkumu a vývoje a opětovně investoval 23 % obratubez propuštění zaměstnanců. roku 2009. A jak před rokem přislíbil Jim Goodnight, společnost zakončila tento rok Tím potvrdila svůj závazek neustále investovat do vývoje inovací, a současně i do svých zaměstnanců.

Těžké časy pomáhají prodeji řešení pro boj s ekonomickou recesí

Ve výsledcích loňského roku se odrazil rok 2008. Zákazníci vyhledávali řešení SAS, aby jim pomohla zvýšit obrat, maximalizovat efektivní vztahy se zákazníky a lépe řídit provoz a náklady na bázi řízení rizik. Nejvyšší růst poptávky byl zaznamenán u analytických nástrojů, u řešení pro řízení vztahu se zákazníky, řešení na bázi integrace dat a řízení rizik. U odvětvových řešení bylo tempo růstu nejvyšší v sektoru bankovnictví, ve státní správě, zdravotnictví, pojišťovnictví a v maloobchodu. Pozoruhodné je zvýšení prodeje v odvětví finančních služeb, které představovalo 42 procent celkového obratu. SAS pomohl společnostem orientovat se ve změnách zákaznických potřeb, modelech podnikání a v dozoru ze strany státní správy a centrální banky. V sektoru státní správy, který představuje 15 procent obratu SAS, je nejdůležitější problematikou snižující se příjem z daní, řízení úrovní služeb a transparentnost.

Globální úspěch – dvouciferný růst na nových trzích

Růst obratu byl opět rovnoměrný na celém světě. Severní a Jižní Amerika představovala 44 % celkového obratu, Evropa, Střední Východ a Afrika (EMEA) 45 % a tichomořská Asie 11 %. Na vyspělých trzích došlo k největšímu nárůstu prodeje software ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Německu a Holandsku, kde se růst pohyboval v intervalu od 6 do 17 %. Na nově vznikajících trzích se dvouciferné výnosy realizovaly především ve Východní Evropě, na Středním Východě, v Jižní Africe a v některých částech Asie a Latinské Ameriky.

Globální přítomnost SAS je stále intenzivnější

V roce 2009 získala společnost SAS celkem 1 389 nových zákazníků na celém světě. Jsou mezi nimi například: Anglopharma, burza v Bombeji (Bombay Stock Exchange), kanadská společnost Clorox Company of Canada Ltd., Efficiency Unit, Fiat Automóveis, Lego Systems Inc., Loyalty New Zealand, Niagara Health System, RH Donnelly Inc., Telefonica, TV 2 AS (Norsko), WestJet, Wet Seal Inc., Wistron Corp. či Vattenfall.

Zavádění vysoce výkonných obchodních analytických nástrojů bylo vždy spojováno s velkými korporacemi;  ze 100 společností, které byly v roce 2009 uvedeny na seznamu 2009 FORTUNE Global 500®, je v současné době 92 z nich zákazníky SAS. Ve Spojených státech je 80 procent nových zákazníků z oblasti malého a středně velkého podnikání (Small and Midsized Businesses, SMB), což znamená, že organizace s ročním příjmem nižším než 500 milionů USD si začínají uvědomovat hodnotu obchodních analytických nástrojů, jejichž autorem je společnost SAS.

Efektivní partnerství přináší výsledky

Rozrůstající se síť partnerů společnosti SAS hrála zásadní roli u 25 procent nových prodejů a u poloviny z 50 nejdůležitějších transakcí na globální úrovni. Je třeba zmínit strategické iniciativy, včetně partnerství s největšími obchodními společnostmi, které poskytují konzultační služby, a se systémovými integrátory, kteří rozšířují in-databázové aktivity napříč platformami pro více partnerů a orientují se na budování kanálů třetích osob. Partnerství s globálními systémovými integrátory, jako například Accenture, Capgemini, Deloitte a Wipro Technologies, nabízí zákazníkům specializované zdroje a odborné znalosti, které posilují význam obchodních analytických nástrojů SAS na vnitropodnikové úrovni.

Protože se architektura podnikání v oblasti software pro firmy neustále mění, bude SAS i nadále spolupracovat s těmito společnostmi za účelem vytváření inovačních řešení na bázi analytických nástrojů a nových způsobech dodávky v souladu s potřebami našich klientů.  Společnost SAS se bude i nadále soustředit na posilování hybné síly in-databázových analytických inovací ve spolupráci se svými technologickými partnery, jako například Teradata a Netezza. SAS vnímá důležitost tohoto posunu v oblasti výpočetní techniky a bude i nadále stát v čele úsilí, které je v rámci odvětví vynakládáno v této oblasti.

Perspektivy

S oživením ekonomiky, které se již pomalu začíná projevovat v mnoha částech světa, se v roce 2010 budou organizace i nadále zaměřovat na zlepšování orientace na zákazníka, zvyšování růstu obratu u nejdůležitějších předmětů své podnikatelské činnosti a na optimalizaci svého podnikání. SAS jim bude pomáhat poskytováním rámce obchodních analytických nástrojů, které s časem porostou, a které umožní rychlé a smysluplné rozhodování, analýzu rizik a optimalizaci řešení směřujících k úsporám. Tyto optimalizace rovněž pomohou poznat lépe zákazníka a automatizovat marketing za účelem zvýšení obratu.

K důležitým oblastem patří nově také analýzy sociálních sítí umožňující odhalování podvodů a rozkrývání teroristických hrozeb, ale také objevování obchodních příležitostí.

Komentáře