Odliv mozků se zmírnil

Odliv mozků se zmírnil


Firmy se snaží přesouvat úkony na externí dodavatele. K propouštění dochází například v IT odděleních v bankovní sféře. Naopak roste poptávka po IT specialistech zaměřených na oblast mobilních komunikací.

Na otázky Business Worldu odpovídá Vratislav Morkus, ředitel IT oddělení společnosti LMC.

Jak byste charakterizoval vývoj na pracovním trhu IT odborníků v uplynulém roce? Které profese jsou nejžádanější, o které naopak zájem klesá?

Telekomunikační trh prochází obdobím optimalizace nákladů, dochází k úsporným opatřením a k postupné stabilizaci trhu. Co se týká IT segmentu, hledají se nové příležitosti a směry. Bohužel i zde chtějí firmy optimalizovat náklady, zefektivňovat procesy a přesouvají řadu úkonů na externí dodavatele, což přináší řadu komplikací, a to nejen v podobě vyšších výdajů a dodatečných nákladů. Existuje zde určitý přetlak, propouštějí se zaměstnanci IT oddělení například v bankovní sféře. Dochází tak však pouze k přesunutí nákladů, klesají interní náklady/ukazatele, vykazuje se vyšší rentabilita a efektivita IT oddělení, ale rostou investice na externí služby.

Stále platí pravidlo, že kvalitního IT odborníka není jednoduché najít a udržet. Jedná se především o programátory různých softwarových platforem, webmastery, analytiky a projektové manažery schopné řídit a realizovat IT zakázky.

Seřazeno dle žádanosti:
1. Programátor Javy
2. Programátor C++
3. Programátor .Net (C#)
4. Analytik
5. Specialisté komerčních technologii (například AIX, DB2)

Objevily se nějaké nové IT specializace, na něž ještě před rokem nebyly požadavky?

Vznikly nové příležitosti v oblasti mobilní komunikace (přenos dat, rozšiřování linek, zábava, propojování médií) a aplikací, a tím i ke specializaci některých odborníků na toto odvětví.

Které z profesí, co ještě loni byly v kurzu, dnes zažívají útlum?

Ochodní pozice jako Junior Account Manager a Key Account Manager pro IT.

Jaká je situace absolventů – mají o ně zaměstnavatelé zájem?

Mnoho firem, především těch velkých, již na vysokých školách oslovuje talentované studenty, aby si je včas podchytily a připravily je na vstup do svých společností. Pokud je absolvent kvalitní a má za sebou zajímavé, byť menší projekty, nemá problém s uplatněním na trhu práce. I v ČR již mnoho firem pracuje s kvalitními studenty, odchytává je do svých sítí okamžitě po ukončení školy, a tím brání odlivu kvalitních potenciálních odborníků do zahraničí.

Odliv mozků – pokračuje, stagnuje, nebo klesá?

Co se týká odborníků již pracujících ve firmách, vždycky se najde určité procento, které je více ambiciózní a hledá další příležitosti. Avšak oproti minulým létům již nedochází k hromadnému úprku do zahraničí, ale naopak, mnoho zahraničních firem se přesouvá do ČR a budují zde IT centra či vývojová střediska. Díky tomuto vývoji se celkový trend odlivu mozků zmírnil a stabilizoval.

Jak se mění práce personálních agentur? Mění se požadavky zaměstnavatelů na jejich práci?

Vyhledání a získání IT odborníka se dnes děje spíše formou cíleného headhuntingu nebo kvalitního personálního marketingu firmy, která pomocí cílených kampaní oslovuje tyto specialisty a říká jim, proč je dobré pracovat zrovna u nich a jaké podmínky jim firma nabízí. Personální agentury se spíše specializují na nižší IT pozice, které trh práce generuje.

Jaké faktory nejvíce ovlivňují trh práce v IT?

Velmi významný vliv na IT a telco segment má především státní legislativa a investice ze zahraničí. Pokud stát (stejně jak tomu bylo při projektu Internet do škol) dá jasně najevo, že bude otevřeně podporovat rozvoj IT gramotnosti, vznikají zde mnohé příležitosti pro firmy, které tak mohou uplatnit znalosti svých odborníků. Stejně tak pokud stát pobídne zahraniční investory z IT oblastí k investování v ČR, je zde opět velký prostor pro rozvojové aktivity.

--------------
Platová tabulka IT profesí (v Kč):

  • Programátor Javy: 35–70 000 (v závislosti na regionu)
  • Programátor C++: 35–65 000 (v závislosti na regionu)
  • Webmaster: 25–40 000 (dle obsahu práce a regionu)
  • Analytik: 30–70 000 (v závislosti na regionu)
  • Obchodník (prodejce) Sales Manager: 25–70 000 (v závislosti na regionu a úrovni obchodu)
  • Konzultant: 35–55 000 (v závislosti na regionu )
  • Product (Channel) Manager: 30–55 000 (v závislosti na regionu )
Komentáře