Office Open XML se stal mezinárodním standardem

Po více než 14 měsících hodnocení završila společná technická komise Mezinárodní organizace pro normalizacia Mezinárodní elektrotechnické komise proces přezkoumání návrhu mezinárodního standardu Office Open XML.

Office Open XML se stal mezinárodním standardem


Po více než 14 měsících intenzivního hodnocení završila společná technická komise Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) formální proces přezkoumání návrhu mezinárodního standardu (DIS) 29500: Office Open XML (Open XML) předloženého organizací Ecma International.

Výsledek uveřejněný v tiskovém prohlášení organizace ISO/IEC potvrzuje, že pro podporu přijetí se vyjádřilo 86 % všech členských zemí, což je mnohem více, než potřebných 75 % všech členů. Splněno bylo i druhé kritérium, které stanovuje, že více než 66,7 % řádných členů s právem hlasovat (tzv. P - members) musí podpořit ratifikaci dokumentového formátu. Přijetí v tomto bodě podpořilo plných 75 % těchto členů. Tento výsledek tak splňuje požadavek pro přijetí Open XML jako mezinárodního ISO/IEC standardu podle platných pravidel organizací ISO a IEC. Open XML se tak připojuje k HTML, PDF a ODF jako další uznávaný otevřený formát pro práci s elektronickými dokumenty.

„Osmdesát šest procent hlasů dokazuje širokou podporu formátu Open XML. Tento výsledek představuje jasné vítězství pro zákazníky, poskytovatele technologických řešení i vládní organizace, které chtějí mít možnost vybrat si formát nejlépe odpovídající jejich potřebám, a které se podílely na rozvoji tohoto široce podporovaného formátu,“ uvedl Tom Robertson, ředitel společnosti Microsoft pro oblast systémové spolupráce a standardů. „Příspěvky odborníků, zákazníků i představitelů vládních organizací z celého světa výrazně napomohly zkvalitnění specifikace Open XML a zvýšení jejích přínosů pro vývojáře i uživatele. Microsoft je odhodlán podporovat formát Open XML ve svých produktech a pokračovat ve spolupráci se standardizačními organizacemi, vládními institucemi a představiteli informačního průmyslu na zvyšování systémové spolupráce a podpoře inovací.”

Otevřený standard Open XML získal širokou podporu napříč softwarovým průmyslem pro použití na řadě platforem včetně Linuxu, Windows, Mac OS a Palm OS. Stovky nezávislých tvůrců softwaru a poskytovatelů technologických platforem, jako je Apple, Corel, Sun Microsystems, Microsoft a Novell, vyvíjejí řešení založená na Office Open XML, která uživatelům po celém světě přinášejí skutečnou přidanou hodnotu. Tisíce firem navíc vyjádřily svou podporu formátu Open XML a jejímu schválení jako ISO/IEC standardu na http://www.openxmlcommunity.org.

Uživatelé Open XML mohou potvrdit výhody, které jim tento otevřený souborový formát přináší v oblasti správy a obnovy souborů a dat, spolupráce jednotlivých systémů s podnikovými aplikacemi a dlouhodobou archivací dokumentů. Open XML vyhovuje vysokým nárokům na převod existujících dokumentů do nového prostředí. Souborové formáty Open XML podporují integraci různých systémů a dat s dokumenty ve formátech Open XML při zachování čistého a snadného oddělení prezentační vrstvy (Open XML markup) a dat (uživatelská schémata a jejich instance). To znamená, že organizace mohou používat formáty Office Open XML pro zprostředkování informací z jiných aplikací a systémů bez nutnosti jejich převodu do jiného formátu. Tato vlastnost výrazně usnadňuje vývojářům začlenění informací z podnikových informačních systémů do dokumentů v reálném čase nebo označování dokumentů vlastními tagy pro jejich snadnější organizaci a usnadnění orientace v jejich obsahu.

Podrobnější informace o Office Open XML a dostupných řešeních s podporou tohoto otevřeného standardu najdete na http://www.openxmlcommunity.org/inuse.aspx.

Komentáře