OIEZ představil konečné výsledky grantového řízení za rok 2006

OIEZ představil konečné výsledky grantového řízení za rok 2006


Odbor pro informování o evropských záležitostech (OIEZ) rozdělil v loňském roce více než 18,5 milionů korun na grantová řízení. Jeho cílem bylo podporovat vyvážené informování o EU v České republice.

S ohledem na priority v rámci „Koncepce informování o evropských záležitostech pro rok 2006“ byly granty vypsány v následujících oblastech: Budoucnost Evropy, Bezpečná Evropa a EU do škol. Celkem bylo hodnoceno 98 projektů, ze kterých bylo dotačně podpořeno 33 projektů.

  • Budoucnost Evropy: OIEZ podpořil 13 projektů, které se zabývaly dalším rozšiřováním Evropské unie, otázkou reforem trhu v oblasti služeb, nebo také často diskutovanou Smlouvou o Ústavě pro Evropu. Pro tuto kategorii bylo na granty určeno 6 milionů korun.
  • Bezpečná Evropa: Na granty vyčleněno 4 miliony korun, dotaci obdrželo 5 projektů. Mezi vybranými byl mimo jiné projekt Stabilita Balkánu a Evropská unie: Příspěvek České republiky.
  • EU do škol: V rámci této kategorie byla vyčleněna největší finanční dotace – 10 milionů korun. Výběrovou komisi, která zvolila 15 projektů, mezi jinými zaujal projekt Generace nula zabývající se vzděláváním studentů posledních ročníků pedagogických fakult prostřednictvím workshopů a zážitkových seminářů.

O vybraných projektech v rámci grantového řízení rozhodovaly jednotlivé výběrové komise, složené z odborných zástupců státních i nestátních organizací a institucí. Práce samé byly posuzovány především s ohledem na definované cíle a kritéria financování. Projekt musel být logickým, na sebe navazujícím celkem. O grant mohly žádat jak fyzické tak právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací. Výstupy z jednotlivých projektů jsou zdarma k dispozici v jednotlivých Eurocentrech, která jsou v každém krajském městě a v elektronické podobě také na internetových stránkách zde.

Více informací ke grantovému řízení Odboru pro informování o evropských záležitostech MMR ČR naleznete na této internetové adrese.
Komentáře