Ondřej Němeček posiluje management společnosti Trask

Konzultační a technologická společnost Trask oznámila, že v rámci rozšiřování kompetencí byl do managementu společnosti jmenován Ondřej Němeček.

Ondřej Němeček posiluje management společnosti Trask


Ondřej NěmečekKonzultační a technologická společnost Trask oznámila, že v rámci rozšiřování kompetencí byl do managementu společnosti jmenován Ondřej Němeček. Ve své pozici se zaměří na rozvíjení pozice Trasku v telco segmentu.

„Ondřej znamená významnou posilu pro náš tým. Zaměří se nejen na posílení pozice Trasku v telco segmenu, ale i na rozvinutí znalostí specifických telco technologií a produktů také uvnitř firmy,“ říká Filip Tománek, generální ředitel společnosti Trask.

Ondřej Němeček přichází ze společnosti Hewlett-Packard, kde působil sedm let jako projektový a programový manažer konzultační divize pro segment telco. Na své pozici se podílel na řadě významných projektů, např. implementaci Centrální Integrační Platformy (CIP) v Telefónica O2 CZ nebo implementaci řešení Mobile Number Portability (MNP) v Telefónica O2 SK.

Ve společnosti T – Mobile CZ vedl projekt implementace platformy Vivian/DARE a přispěl k největšímu současnému TMCZ programu implementace Next Generation CRM.

Dodávka řešení a konzultační služby pro telco klienty tvoří významnou část podnikatelských aktivit společnosti Trask a patří k jejím dlouhodobým prioritám. Pozice manažera pro tuto oblast má prohloubit spolupráci s  partnery a umožnit jim těžit ze zkušeností společnosti Trask v dalších oblastech, např. segmentu bankovnictví.

Komentáře