Optimalizace nákladů: Osvědčené postupy a nové myšlenky od Gartneru

Přesně tak se jmenoval seminář, který v Hotelu Andel's v Praze uspořádala analytická společnost Gartner.

Optimalizace nákladů: Osvědčené postupy a nové myšlenky od Gartneru


Seminář vedl Lee Weldon, ředitel výzkumu Gartner, přičemž jeho hlavní téma neslo název „Optimalizace nákladů: jsme už u konce?“ Weldon si zde kladl tři klíčové otázky: Které techniky se ukázaly v optimalizaci nákladů jako nejúčinnější, kde mohou organizace náklady optimalizovat a jaké jsou další kroky na cestě k optimalizaci.

pohled do sálu Lee Weldon

Podle společnosti Gartner zredukovaly firmy rozpočty na svá IT oddělení v posledních pěti letech o 25 procent, v absolutních číslech o jednu miliardu dolarů. Tato optimalizace nákladů byla způsobena zlepšenou transparentností nákladů, efektivním přechodem do cloudu, zvýšením hospodárnosti IT zaměstnanců a dalšími faktory.

Redukce nákladů na IT vychází z výzkumů jako priorita číslo dvě (v oblasti strategií CIO) hned po dodávání byznys řešení. Mezi další strategie patří zlepšení managementu IT oddělení, konsolidace IT operací a zdrojů či implementace zlepšení byznys procesů.

Lee Weldon Gartner

Prostředky optimalizace seřadil Weldon podle jejich složitosti, ale zároveň podle jejich hodnoty pro společnost. Prvním prostředkem je vyhledávání a vyjednávání nejlepších cen a podmínek nákupů, druhým optimalizace nákupů v rámci IT oddělení, třetím společné úspory podniku a IT a nakonec je to restrukturalizace a inovace celého byznysu.

Svou přednášku Weldon shrnul schématem optimalizace nákladů na IT podle Gartner, kde jsou definovány čtyři fáze: tvorba východisek, hodnocení příležitostí, vývoj strategie a realizace přínosů.

Gartner

V druhé části progamu se o své lokální zkušenosti podělili Petr Beneš, ředitel IT oddělení z České spořitelny a Lukáš Klášterský, vrchní ředitel pro provoz IT z České pojišťovny. Následovala diskuze do které se zapojili nejen přednášející, ale také účastníci semináře.


Úvodní foto: Gartner
Komentáře