Oracle Day představil novinky a trendy v podnikovém IT

V pražském TOP Hotelu Praha se 19. září uskutečnila historicky největší konference společnosti Oracle v ČR.

Oracle Day představil novinky a trendy v podnikovém IT


Více než 500 odborníků mělo možnost shlédnout prezentace Charlese Phillipse, presidenta Oracle Corporation, Milana Sameše, generálního ředitele Oracle Czech, a Marka Dobsy ze společnosti Accenture, která byla generálním partnerem konference.

Trendem je podle Charlese Phillipse standardizace informačních technologií s důrazem na jejich konfigurovatelnost, rychlé nasazení, integraci a konsolidaci. President společnosti Oracle také představil možnosti, které nabízí Sun Oracle Database Machine, označovaný také jako Exadata V2.

Milan Sameš, generální ředitel Oracle Czech, prohlásil, že ERP se stalo komoditou, kde klíčem je konfigurovatelnost a technologické standardy, zajišťující levnou implementaci a levný provoz. Cestou v nejednoduché ekonomice dneška pak je CRM, kde procesní pohled převládá nad technickým, je kladen důraz na datovou čistotu a integraci s dalšími podnikovými aplikacemi. Podle Milana Sameše nutí dnešní situace podniky a organizace zlepšovat specifické procesy a ne celky, což přináší požadavky na specifické aplikace pro specifické procesy. Ředitel české pobočky Oracle také zmínil novinky v oblasti middlewaru a databází.

Generálním partnerem konference Oracle Day byla společnost Accenture. Jako systémový integrátor má přitom Accenture za cíl kombinovat technologie a aplikace Oracle s analýzou obchodních procesů, definováním obchodních řešení a přinášením hodnot do mnoha odvětví. Marek Dobsa ze společnosti Accenture zmínil, že obchodní aliance jsou v globální ekonomice běžné, ale opravdu fungují pouze ty, které klientům přinášejí skutečné synergické efekty, podobně jako je tomu u Accenture a Oracle. Marek Dobsa dále představil metodologie a nástroje, které Accenture používá pro zajištění kvality a rychlosti dodávaných řešení.

V odpoledním bloku přednášek se v osmi separátních sekcích účastníci do detailů seznámili s novinkami z oblasti databází, middlewaru, bezpečnosti, aplikací Oracle a komplexních řešení pro oblasti zdravotnictví, veřejné správy, bankovního sektoru a mnoha dalších odvětví.

Komentáře