Oracle nabízí databázi NoSQL pro velké objemy dynamicky vznikajících dat

Databáze Oracle NoSQL umožňuje zákazníkům spravovat velké objemy dynamicky vznikajících dat.

Oracle nabízí databázi NoSQL pro velké objemy dynamicky vznikajících dat


Oracle oznamuje dostupnost databáze Oracle NoSQL a nabízí ji ke stažení v rámci své sítě Oracle Technology Network. Verze Community Edition je k dispozici pod licencí open source. Databáze Oracle NoSQL umožňuje zákazníkům  spravovat velké objemy dynamicky vznikajících dat, např. statistiky webů a záznamy webových protokolů, data produkovaná v sociálních sítích a mobilními aplikacemi nebo údaje generované ze senzorů a chytrých měřících zařízení. Databáze NoSQL je součástí portfolia Big Data společnosti Oracle, tedy produktů a technologií určených pro zpracování velkých objemů dat. Oracle nabízí k databázi NoSQL podporu na úrovni, kterou požadují uživatelé v podnikovém sektoru.

Datový model klíč-hodnota (key-value), vysoká dostupnost a škálovatelnost podle tiskového vyjádření společnosti Oracle umožňují, aby se databáze NoSQL stala efektivním úložištěm dat. Ta jsou uložena v flexibilním formátu, a databáze proto představuje řešení umožňující vývoj a nasazování aplikací. Tím se databáze Oracle NoSQL údajně liší od většiny konkurenčních platforem, pro něž se aplikace vytvářejí obtížně vzhledem k problémům s konzistencí a aktualizací vícenásobných kopií týchž dat. Vývojáři aplikací pak musejí sami psát kód, který zajistí konzistenci. Databáze Oracle NoSQL naopak tuto funkcionalitu poskytuje sama a vývojáři mohou navíc příslušnou funkci konfigurovat tak, aby vyhovovala rozdílným potřebám různých aplikací. Společnost Oracle poskytuje k databázi podporu, která se opírá o  zkušenosti a kvalifikaci Oraclu ve správě podnikových dat.

Databázi Oracle NoSQL lze spravovat pomocí webové konzole a přístupného rozhraní (API). Nástroje pro správu automatický řídí a monitorují topologii, vyvažování zátěže, výkon, události a výstrahy. Téměř lineární škálovatelnost, propustnost a latence znamenají, že databáze se hodí pro široké spektrum úloh z hlediska jejich typu i rozsahu.

Společnost Oracle rovněž plánuje uvést hardwarové zařízení Oracle Big Data Appliance, které bude speciálně navrženo jako platforma optimalizovaná pro provoz databáze Oracle NoSQL a dalších produktů řady Oracle Big Data. Toto zařízení bude k dispozici v 1. čtvrtletí roku 2012.

Komentáře