Oracle uvádí Business Intelligence 11g

Nová verze integruje relační a OLAP analýzy, také přináší nové možnosti v oblasti podnikového výkaznictví, výsledkových karet, vizualizací a spolupráce.

Oracle uvádí Business Intelligence 11g


Oracle Business Intelligence 11g poskytuje jednotné prostředí pro přístup a analýzu dat nacházejících se v relačních, OLAP a XML zdrojích dat. Obohacuje komfort koncového uživatele o novou integrovanou aplikaci na tvorbu výsledkových karet a také inovace v oblasti podnikového výkaznictví, vizualizací, vyhledávání a spolupráce. Díky hlubší integraci s produktem Oracle Enterprise Manager 11g a dalšími součástmi middlewaru Oracle Fusion poskytuje vyšší výkon, škálovatelnost a zabezpečení.

Rozšířením možností společného modelu podnikových informací (Common Enterprise Information Model) se z produktu Oracle Business Intelligence 11g stalo řešení, které na společné technologické základně sjednocuje relační OLAP (R-OLAP), multidimenzionální OLAP (M-OLAP) a podnikové výkaznictví.

Rozšířené možnosti analýz OLAP umožňují uživatelům pracovat ve společném rozhraní s hierarchickými daty uloženými v Oracle Essbase a v oblíbených relačních datových zdrojích.

Nový, integrovaný editor grafického návrhu výkazů umožňuje podnikovým uživatelům publikovat jak interaktivní webové výkazy, tak kvalitně formátované produkční výkazy.

Nedílnou součástí produktu Oracle Business Intelligence 11g je nová aplikace Oracle Scorecard and Strategy Management, která pomůže jednotlivcům sledovat metriky a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) související se strategií a cíli organizace.

Zdokonalené, na úkoly orientované uživatelské rozhraní nabízí komplexní řadu nových interaktivních grafů a dotazů včetně možností vizualizace map přímo propojených s prostorovými daty. Poskytuje tak koncovým uživatelům bohatší, intuitivnější zkušenost.

Funkce Action Framework uzavírá cyklus mezi vhledem a akcí. Umožňuje uživatelům přímo z panelu zahájit akci, například podnikový proces nebo webovou službu.

Koncoví uživatelé jsou informováni o výjimkách a událostech, mohou své postřehy v reálném čase sdílet a diskutovat o nich, poznámky a vlákna diskuzí mohou ukládat pomocí zabudovaných notifikačních vlastností a integrace s produktem Oracle WebCenter Suite 11g.

Nová integrace s aplikací Oracle Secure Enterprise Search umožňuje příležitostným uživatelům rychle a snadno nalézt relevantní výkazy, pohledy a metriky v rámci výkazů, přičemž jsou respektovány přístupové a bezpečnostní parametry definované v Oracle Business Intelligence 11g.

Přidání produktu Oracle Hyperion Financial Management jako podporovaného zdroje dat a vylepšená podpora Oracle Essbase rozšiřuje integraci se systémem Oracle Enterprise Performance Management (EPM).

Oracle Business Intelligence 11g je technická základna systému Oracle EPM a také aplikací Oracle BI – kompletních, přednastavených analytických řešení pro aplikace Oracle i jiných dodavatelů včetně SAP.

 

Díky hluboké integraci s produktem Oracle Enterprise Manager 11g umožňuje Oracle Business Intelligence 11g systémovým administrátorům spravovat a sledovat výkon BI ve stejném prostředí, ve kterém spravují celý informační systém.

Oracle Business Intelligence 11g se svými integrovanými službami řízení systému umožňuje správcům rychle konfigurovat, testovat, zavádět, monitorovat a instalovat opravy. Je tak zajištěna nepřetržitá dostupnost s vynikajícím zabezpečením, škálovatelností a výkonem zpracování dotazů.

Zdokonalený Common Enterprise Information Model umožňuje vysoce výkonné zpracování federovaných dotazů proti stovkám zdrojů dat v relačních, OLAP a XML formátech. Zákazníci dřívějších verzí Oracle Business Intelligence mohou na tuto novou verzi upgradovat rychle a snadno bez vlivu na existující výkazy nebo nutnosti migrace metadat.

Komentáře