Osiris expanduje v potravinářském průmyslu

ICZ implementovala systém pro řízení skladového provozu Centrálního distribučního skladu Hamé.

Osiris expanduje v potravinářském průmyslu


ICZ implementovala systém pro řízení skladového provozu Centrálního distribučního skladu Hamé.

Dodávka zahájená v dubnu 2006 obsahovala provozní servery, bezdrátovou síť, mobilní terminály v ručním a vozíkovém provedení, aplikační software WMS Osiris a související služby jako jsou instalace technických a programových prostředků, zaškolení uživatelů a dohled nad přípravou produktivního provozu.

V průběhu května a června byl zpracován a odsouhlasen procesní model skladového provozu a navržen způsob podpory jednotlivých činností dodávaným informačním systémem. V srpnu byla ukončena hlavní část implementačních prací (včetně rozhraní s nadřazeným informačním systémem MFG/PRO) a byla zahájena dodávka technických prostředků (servery, bezdrátová síť). Po jejím ukončení a instalaci systému v cílovém prostředí bylo zahájeno jeho testování v reálných provozních podmínkách a postupné zaškolení provozních pracovníků.

Ve druhé polovině září pak byl zahájen návoz zboží a příprava jeho expedice. Provoz CDS byl spuštěn 3. října 2006, kdy byly expedovány první dodávky odběratelům.

Informační systém WMS Osiris používají v současné době například společnosti OLMA Olomouc, Arktida Brno, KORADO Česká Třebová, RUBENA Náchod, ČSAD Hodonín či Johnson&Johnson ČR.

Josef Černý, vedoucí týmu logistických aplikací v ICZ, uvedl: „Svým zákazníkům nabízíme nejen moderní informační, identifikační a komunikační technologie, ale především znalost logistických procesů a způsobů jejich optimalizace....

Na zakázce v roli subdodavatelů ICZ spolupracovaly mj: Symbol Technologies jako dodavatel mobilních terminálů a prvků bezdrátové sítě, Hewlett Packard (provozní servery), Oracle (databázový systém) a Progress Software (integrační nástroj Sonic).

Komentáře