Osobní strážce v ERP Premier system poskytuje přehled o podnikových procesech

Osobní strážce nabízí uživatelům možnost pravidelného zasílání přehledu stavu vnitropodnikových procesů na zadanou e-mailovou adresu.

Osobní strážce v ERP Premier system poskytuje přehled o podnikových procesech


Každý ze zaměstnanců firmy využívající ERP systém Premier si nyní může navolit, z jaké oblasti podnikového dění chce přehledy dostávat. Stejně tak lze zvolit objem zasílaných informací. Ty na e-mail přicházejí v požadovanou dobu. Zaměstnanec se například může nad ranní kávou připravit na základě požadovaných dat na svůj pracovní den nebo pravidelnou poradu. U větších společností lze přehledy zasílat na základě začlenění uživatelů do skupin (například účtárna, sklad, prodej apod.).

E-agent dokáže zaslat e-mail s výstrahami pro neuhrazené faktury s blížícím se datem splatnosti, pro artikl s nízkými skladovými zásobami, který je třeba doplnit apod. E-agent se postará o obsluhu pravidelně se opakujících úloh jako zálohování systému, automatický import a aktualizace dat z databázových systémů nebo synchronizaci dat s propojeným e-shopem.


Úvodní foto: © virtualpictures.com - Fotolia.com
Komentáře