Panasonic představil novinky v novém pražském "showroomu"

Ve čtvrtek 18. září 2008 byly představeny novinářům podzimní novinky společnosti Panasonic. K této příležitosti využil Panasonic svého zbrusu nového pražského showroomu, který se zároveň stal prvním showroomem otevřeným v Evropě.

Panasonic představil novinky v novém pražském "showroomu"


Ve čtvrtek 18. září 2008 byly představeny novinářům podzimní novinky společnosti Panasonic. K této příležitosti využil Panasonic svého zbrusu nového pražského showroomu, který se zároveň stal prvním showroomem otevřeným v Evropě.

Téměř padesát novinářů slavnostně přivítal v novém prostoru Jiří Opletal, generální ředitel společnosti Panasonic pro Českou a Slovenskou republiku.

Tentokrát se vše neslo v „ekologickém duchu“. Ekologické závazky, které vyhlásil prezident společnosti Fumio Ohtsubo, jsou nyní začleněny do tříletého podnikatelského plánu GP3. Jedná se především o snižování energetické spotřeby výrobků, snížení produkce emisí CO2 o 300 000 tun během tří let ve všech 294 závodech a o výraznou podporu ekologických aktivit na celém světě.

Hosté měli možnost zhlédnout prezentaci podzimních novinek s důrazem na šetrnost produktů k životnímu prostředí. Po četných dotazech přešel program do neformální části, při níž bylo možné si všechny vystavené výrobky prohlédnout, vyzkoušet a pohovořit o nich s produktovými manažery.

Pravidelné setkávání v rámci jarní a podzimní prezentace novinek jak s partnery, tak s médii je pro Panasonic velmi důležité a přínosné. Právě roli otevřeného prostoru pro setkávání s partnery, novináři i konečnými spotřebiteli má nový Showroom plnit.Komentáře