Penzijní fond České spořitelny dokončil implementaci nového DMS

Penzijní fond České spořitelny dokončil implementaci nového DMS


Společnost Penzijní fond České spořitelny dokončila úspěšně implementaci nového systému pro správu dokumentů (DMS) na platformě EMC Documentum, jehož dodavatelem je společnost SAPCON.

Nový systém slouží pro podporu procesů zpracování klientských a neklientských (operačních) dokumentů fondu. Platforma Documentum byla vybrána jako standard skupiny České spořitelny a celé Erste Bank Group.

Tento DMS mnohem více reaguje na potřeby fondu jak funkční tak i kapacitní. Součástí projektu byla také náročná migrace téměř 2,5 milionů stávajících dokumentů z původního systému do nové báze dokumentů. Projekt naplnil očekávání PFČS také v jiných oblastech: integrace s informačním systémem pro správu penzijního fondu (IS Garant), maximální využití standardních funkčností platformy Documentum a také podstatné zlepšení některých funkcionalit. Nezapomnělo se ani na zálohování realizované modulem Legato Networker for Documentum.

Projekt byl dokončen v očekávaném čase (od zahájení projektu do předání do pilotního provozu uplynulo 4,5 měsíce), kvalitě a v souladu s rozpočtem, což je připisováno kromě profesionality vedení projektu a konzultantů SAPCON stejnou měrou také dokonalé součinnosti vedení PFČS a všech členů realizačního týmu a klíčových uživatelů. "S průběhem projektu nemůžeme být než spokojeni a osobně považuji přístup našich partnerů z PFČS a jejich součinnost na tomto projektu za příkladnou a nepopiratelně velmi prospěšnou pro úspěch projektu", uzavírá Milan Brabec, Business Development Manager společnosti SAPCON.

Společnost SAPCON, a.s. se specializuje na poskytování moderních řešení a služeb v oblasti informačních technologií a systémové integrace. Podílí se na návrhu a komplexní realizaci informačních systémů včetně souvisejícího procesního a organizačního poradenství na platformě SAP (SAP R/3 ERP, SAP IS-U a SAP Netweaver) a dále na platformě pro Enterprise Content Management - EMC Documentum.

Komentáře