Piotr Ejdys předsedou představenstva společnosti Gemius

Dne 7. prosince 2011 byl Piotr Ejdys, dosavadní člen dozorčí rady, zvolen předsedou představenstva společnosti Gemius.

Piotr Ejdys předsedou představenstva společnosti Gemius


Piotr Ejdys Piotr Ejdys nahradil v této pozici stávajícího předsedu, Artura Zawadzkého, který bude nyní zastávat funkci místopředsedy představenstva. Piotr Ejdys působí ve společnosti Gemius již jedenáct let a funkci předsedy představenstva již zastával v letech 2001-2009. Nový předseda představenstva společnosti Gemius absolvoval obor IT na Varšavské univerzitě a specializuje se na oblast umělé inteligence. Je autorem a spoluautorem řady publikací v oblasti teorie IT a výzkumu a také vysokoškolským pedagogem. Kromě toho je členem Evropské organizace pro průzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR).

Ve své dosavadní funkci měl jako člen dozorčí rady na starosti oblast IT ve skupině Gemius a přímo dohlížel na rozvoj společnosti AdOcean. Artur Zawadzki, dosavadní předseda představenstva společnosti Gemius, bude zastávat funkci místopředsedy představenstva, ve které působil v letech 2003–2009. Artur Zawadzki pracuje ve společnosti Gemius již od roku 2001. Před příchodem do agentury Gemius se zabýval rozvojem internetu v Polsku a podporou e-business řešení.

Komentáře