Plán reorganizace SGI schválen

Společnost SGI oznámila, že obdržela přísliby financování spočívající v termínované půjčce ve výši 85 milionů dolarů od společnosti Morgan Stanley Senior Funding.

Plán reorganizace SGI schválen


***tisková zpráva společnosti SGI
Společnost SGI (OTC: SGID) oznámila, že její plán na reorganizaci byl soudně schválen, což jí připravilo půdu pro vystoupení z konkurzní ochrany podle Kapitoly 11 v říjnu 2006.

Na slyšení soudce Burton Lifland newyorského konkurzního soudu rozhodl, že společnost SGI splnila všechny předpoklady nezbytné pro zavedení plánu na reorganizaci. Věřitelé ze všech tříd hlasovali v drtivé většině pro zavedení plánu.

„Dnešní den je pro společnost SGI velmi významný. Za pouhých pět měsíců jsme toho tolik dokázali a utvrdili se v očekávaném vývoji," uvedl Dennis P. McKenna, CEO a předseda společnosti. „Vystoupení z ochrany bude závěrečnou fází rekapitalizace naší společnosti. Podařilo se nám zbavit původního dluhu, zlepšit likviditu a upevnit svoji pozici. Rovněž jsme odstranili významné roční náklady dosahující výše 150 milionů dolarů. Změnila se naše podniková struktura a máme stabilní vedoucí tým, který bude tento plán provádět. Pro růst společnosti má rovněž velký význam skutečnost, že během této doby jsme přizpůsobili portfolio svých výrobků strategickému záměru společnosti. Chtěl bych poděkovat našim zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům za to, že nás v tomto náročném období podpořili.“

Společnost SGI rovněž oznámila, že obdržela přísliby financování spočívající v termínované půjčce ve výši 85 milionů dolarů od společnosti Morgan Stanley Senior Funding Inc. a v úvěrové lince ve výši 30 milionů dolarů od společnosti Electric Capital Corp., které budou použity na splacení stávajícího DIP financování, provedení distribuce před realizací plánu a zajištění pracovního kapitálu pro probíhající operace společnosti.

Komentáře