Platforma Ness One pro internetové bankovnictví vstupuje na trh

Jedná se integrovaný front-endový systém pro banky, pojišťovny, leasingové společnosti a další finanční instituce.

Platforma Ness One pro internetové bankovnictví vstupuje na trh


V platformě Ness One se zúročily dlouholeté znalosti a zkušenosti odborníků společnosti Ness z projektů implementací architektur pro přímé bankovnictví a multichannel management. Díky tomu bylo možné identifikovat prostor na trhu pro zlepšení v oblastech podpory aktivního obchodování. Výsledkem je právě Ness One.

Hlavním cílem Ness One je nabídnout platformu, která díky své promyšlené architektuře pomůže finančním institucím najít příležitosti, jak získat nové zákazníky a zlepšit retenci stávajících. Oproti konkurenci nabízí Ness One především nižší náklady na údržbu, jednodušší nabízení služeb zákazníkům a lepší přehled o potřebách zákazníků.

„Při přípravě platformy jsme se soustředili především na oblasti, které z našeho pohledu mají velký prostor pro vylepšení. Především je to aktivní obchodování, čili oslovení potenciálních klientů novým neotřelým způsobem a cross selling stávajícím klientům se záměrem identifikace jejich potřeb a jejich správné adresování,“ dodal Richard Stehlík, obchodní ředitel divize Finance společnosti Ness Technologies.

Ness One je modulární škálovatelná platforma, vybudovaná na jednotných technologických základech. Jedná se o multikanálový přístup, který umožňuje poskytování služeb finančních institucí prostřednictvím různých kanálů – pobočkovou sítí počínaje, přes různé přímé kanály (internet) až například po bankomaty či call centra.

Ke klíčovým vlastnostem Ness One patří možnost pouze jednou a centrálně integrovat službu či produkt a jednoduše nastavit v jakých distribučních kanálech se má zobrazovat nebo naopak nezobrazovat. Ness One dále umožňuje prodej služeb a produktů bez nutnosti návštěvy pobočky a současně dokáže vytvářet jednotně cílené (automatizované) nabídky pro distribuční kanály.

Komentáře