Platy IT specialistů stále rostou

Platy IT specialistů stále rostou


Společnost Robert Half International zveřejnila zprávu o vývoji mezd na pracovním trhu v České republice v období 2006 - 2007.

Pokud jde o oblast IT a telekomunikací, lze říci, že trendy započaté v roce 2005 pokračovaly i v minulém roce. Jde především o nárůst mezd programátorů, kterých je stále na trhu nedostatek – největší zájem je o vývojáře se znalostí jazyků Java, C+ a C++. I navzdory poměrně značnému nárůstu mezd v roce 2005 se růst platů nezastavil ani v loňském roce.

Největší procentuální změny nastaly u absolventů s minimální praxí a u programátorů s praxí od jednoho do tří let. Zde narostly mzdy u nejvíce požadovaných specializací v průměru o 20 %, což v některých případech představuje i 5 – 8 000 Kč měsíčně.

Toto navýšení se samozřejmě týká uchazečů se znalostí anglického jazyka. Bez znalosti angličtiny může mzda klesnout až o 10 000 Kč níže, nicméně u programátorů je horší jazyková vybavenost přeci jen menším handicapem než u jiných IT specializací.

Naprosto nezbytnou je naopak znalost angličtiny u administrátorů helpdeskových specialistů. Bez anglického jazyka se nové místo v oboru hledá jen velmi těžko.
K velkému rozptylu úrovně mezd dochází u obchodníků, především u těch zkušených s praxí delší než tři roky. Rozdíly jsou ovlivněny ovšem nejen kvalitou obchodníků samotných, ale i velikostí, úspěšností a bonusovými systémy firmy, pro kterou pracují.

Právě špatné nastavení bonusů může být často příčinou odchodu kvalitních pracovníků ke konkurenci.

Velké rozdíly ve mzdách lze pozorovat i u manažerských pozic. Projektového manažera s pětiletou praxí může firma získat i za 50 000 měsíčně. Záleží na projektech a firmě, pro kterou pracuje. Běžná mzda projektového manažera je ovšem o několik desítek tisíc vyšší. Obdobné zákonitosti platí i pro IT manažery, u kterých rozhoduje především velikost firmy a oblast jejího působení (banka versus výrobní společnost), ale také zda jed o pozici na úrovní středního nebo vrcholového managementu.

V případě IT konzultantů hrají velkou roli certifikace. Velké dodavatelské společnosti na ně kladou značný důraz a mnohdy jsou podmínkou pro získání místa. To pak bývá honorováno v průměru o 20 – 30 % výše, než pozice, která certifikace nevyžaduje.

IT segment již roky představuje jakousi signálku na pracovním trhu a trendy, které dnes můžeme pozorovat v oblasti IT se obvykle během jednoho či dvou let promítnou i do ostatních resortů. Je proto zajímavé odhadnout, co uvedené změny způsobilo a jaký budou mít vliv na situaci na pracovním trhu.

Již déle než dva roky trvající navyšování mezd nepřineslo nasycení trhu IT odborníky, ale pouze jejich částečný přesun k lépe platícím zaměstnavatelům. Přesto ČR stále není atraktivní lokalitou pro pracovníky ze západní Evropy či USA. Ve Spojených státech jsou například mzdy začínajících vysokoškolsky vzdělaných programátorů stále čtyřikrát vyšší než u nás. Daleko pravděpodobnějším scénářem se proto jeví buď větší otevřenost českých zaměstnavatelů k uchazečům z bývalého východního bloku, nebo přesun IT vývoje do jiných lokalit na východ od nás.


Zdroj: Robert Half International větší obrázek.

Komentáře