Pobočky bez serverů

S and T centralizovala servery pro ústředí rakouské společnosti Knauf Austria, výrobce stavebních systémů a materiálů. Centralizované severy využívají čtyři pobočky firmy Knauf v okolních zemích. Původní servery se díky technologii Riverbed a koncepci poboček „bez serverů“ staly nadbytečnými a bylo je možné vyřadit.

Pobočky bez serverů


S and T centralizovala servery pro ústředí rakouské společnosti Knauf Austria, výrobce stavebních systémů a materiálů. Centralizované severy využívají čtyři pobočky firmy Knauf v okolních zemích. Původní servery se díky technologii Riverbed a koncepci poboček „bez serverů“ staly nadbytečnými a bylo je možné vyřadit.

Podle S&T se v důsledku toho snížily náklady spojené s údržbou a provozem serverů a zároveň vzrostla úroveň zabezpečení dat.

Rakouská centrála společnosti Knauf spravuje a dohlíží na IT systémy jak v prodejních kancelářích ve Vídni a v Linci, tak i v dceřiných společnostech v Srbsku, ve Slovinsku, v Bosně a Hercegovině a Černé Hoře. „Chtěli jsme centralizovat prostředí serverů a tím snížit vysoké náklady na jejich decentralizovanou správu. Zároveň jsme potřebovali zvýšit úroveň zabezpečení kritických dat. Přáli jsme si, aby rychlost a kapacitní výkon systémů zůstaly na stejné úrovni, a to bez dodatečné investice do zvyšování šířky pásma připojení našich poboček – nemáme zájem o pouhý přesun nákladových položek,“ uvedl Armin Schreiegg, člen managementu společnosti Knauf Austria.

Koncepce provozu poboček bez serverů snižuje počet lokálních serverů potřebných v dceřiných společnostech a pobočkách, aniž by pro ně bylo nutné navyšovat šířku pásma připojení k síti. Přístup zaměstnanců k podporovaným datům ve vzdálených lokacích má být stejně rychlý jako obvykle, a to díky použitým akcelerátorům Riverbed-WAN. Ty ukládají data do vyrovnávací paměti a uživatelům jsou zpřístupňována během velmi krátkých čekacích dob. Implementace, nastavení, monitorování a údržba systému se provádějí na dálku ze sídla společnosti Knauf.

Komentáře