Počet phishingových útoků na sociálních sítích v roce 2010 vzrostl o 85%

Dle aktuálního výsledku pravidelné bezpečnostní studie Security Inteligence Report (SIR) od Microsoftu, jejíž výsledky se opírají o data získaná z více než 600 milionů počítačů ve 117 zemích světa, došlo v roce 2010 k obrovskému nárůstu internetové kriminality.

Počet phishingových útoků na sociálních sítích v roce 2010 vzrostl o 85%


Podle výsledků výzkumu phishingové útoky vzrostly v druhé půlce roku 2010 o 84,5 %, oproti 8,3 % v půlce první. V České republice bylo ve 4. čtvrtletí 2010 nějakým druhem nebezpečného malware napadeno osm počítačů z tisíce. Nejrozšířenějším a nejnebezpečnějším malware byl ve 4. čtvrtletí roku 2010 adware pornpop – automaticky se objevující nevyžádané reklamní banery s odkazy nabízejícími zpravidla obsah pro dospělé. Mezi časté způsoby internetových útoků patřily také falešné, na první pohled neškodné marketingové kampaně na propagaci produktů, nejčastěji falešné nabídky na nákup anti-virových programů. Nejrozšířenějšími malware v 2.polovině roku 2010 byly vedle Pornpop například Autorun, Taterf, Zwangi, Renos, Rimecud, Conficker, FakeSpypro, Hotbar a ClickPotato.

Studie SIR mapuje také vývoj struktury internetové kriminality. Díky tomu byly zaznamenány zajímavé rozdíly v chování kyberzločinců. Na jedné straně jsou specializovaní tvůrci vysoce inteligentních malware, na druhé straně osoby, které tyto již existující malware pouze využívají pro vlastní způsob kyberkriminality především v podobě phishingu na sociálních sítích apod. Obě tyto podoby internetové kriminality zažily během minulého roku dramatický nárůst, a to až o 1 200 %.

Komentáře