Počítačoví podvodníci stupňují útoky na duševní vlastnictví firem

Studie společnosti McAfee ukazuje, že firmy vnímají jako aktuální výzvu zabezpečení mobilních zařízení.

Počítačoví podvodníci stupňují útoky na duševní vlastnictví firem


Společnosti McAfee a Science Applications International Corporation zveřejnily výsledky celosvětového průzkumu o zabezpečení dat v době informační ekonomiky. Studie je založena na průzkumu mezi bezpečnostními experty a manažery s rozhodovací pravomocí v oblasti IT. Průzkum se soustředil na situaci v největších firmách. Společnosti McAfee, SAIC a Vanson Bourne provedly dotazování mezi více než 1 000 respondenty v USA, Velké Británii, Brazílii, Indii, Japonsku, Číně a na Blízkém východě. Z výsledků vyplývá, že za nejvážnější variantu narušení bezpečnosti dat je respondenty pokládán jejich únik. Krádeže duševního vlastnictví firem se soustřeďují např. na obchodní tajemství, marketingové plány, výsledky výzkumu a vývoje nebo i na zdrojové kódy softwaru.

Nová studie analyzuje změny v postojích k ochraně duševního vlastnictví za poslední dva roky. Výsledky ukazují, které země jsou vnímány jako nejdůvěryhodnější pro ukládání firemních dat, míru zkušeností firem s narušením jejich dat, způsob předcházení těmto incidentům a reakce na ně. Analýza vede k závěru, že hlavní zájem počítačových podvodníků se přesouvá od osobních informací k duševnímu vlastnictví firem, především nejznámějších celosvětově působících společností.

Nejdůležitější výsledky studie:

•    Ekonomická situace vede k tomu, že rostoucí počet organizací přehodnocuje rizika spojená s uchováváním dat mimo svou mateřskou zemi. Hledání levnějších variant ukládání dat připustila polovina respondentů, což v porovnání s rokem 2008 představuje výrazný nárůst. Třetina organizací plánuje zvýšit množství citlivých informací uložených v zahraničí, zatímco před dvěma roky se takto vyjádřila pouze pětina respondentů.

•    V USA, Velké Británii, Číně a Japonsku utrácejí velké organizace za IT i více než 1 milion dolarů denně. Na zabezpečení citlivých informací uložených v zahraničí věnují firmy z těchto zemí i více než 1 milion dolarů týdně.

•    Čína, Rusko a Pákistán jsou vnímány z hlediska uchovávání dat jako nejméně bezpečné oblasti, na opačném konci žebříčku z hlediska důvěryhodnosti se nachází Velká Británie, Německa a USA. Velké množství i celosvětově působících firem ale zanedbává hodnocení a řízení rizik. Více než čtvrtina organizací zúčastněných v průzkumu posuzuje rizika hrozící jejich datům pouze dvakrát do roka nebo ještě méně často.

•    O narušení dat organizace často mlčí. Pouze tři organizace z deseti reportují o veškerých utrpěných narušeních dat, naopak šest organizací z deseti si vybírá, jaké incidenty oznámí a jaké ne. Výsledky studie nasvědčují také tomu, že firmy hledají země, kde existuje mírnější legislativa z hlediska povinnosti informovat o únicích dat. Osm z deseti organizací, které uchovávají svá citlivá data v zahraničí, volí svou politiku podle povinnosti oznamovat narušení dat svým zákazníkům.

•    Správa zařízení představuje aktuální výzvu. Jednou z největších výzev při řízení informační bezpečnosti je v současnosti rozšiřování zařízení, jako je iPad, iPhone a telefony se systémem Android. Zabezpečení mobilních zařízení v rámci firemní IT infrastruktury je i nadále bolavým místem většiny organizací a jako problém ho vnímá 62 % respondentů. V podobném duchu vyznívá také další nedávno zveřejněná studie společnosti Forrester.

Komentáře