Podceňování rizik na sociálních sítích může vést k poškození pověsti firmy

Symantec zveřejnil výsledky své studie zaměřené na sociální média. Ta zkoumala, jak se organizace chrání před negativními důsledky používání sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter a on-line fóra.

Podceňování rizik na sociálních sítích může vést k poškození pověsti firmy


Průzkum ukázal, že sociální média jsou součástí každodenního pracovního života, takže IT oddělení skutečně mají důvod k obavám. Průměrně firmy zažily v uplynulém roce 9 incidentů spojených se sociálními médii. Jednalo se například o zveřejňování důvěrných informací zaměstnanci. 94 % firem čelí negativním následkům, včetně poškození dobré pověsti, ztráty důvěry zákazníků, ztráty dat a ušlého zisku.

Podle společnosti Gartner  „na konci roku 2013 bude 50 % firem vybídnuto k poskytnutí materiálů ze sociálních sítí pro eDiscovery“. Softwarová řešení pro archivaci umožní organizacím používání sociálních médií zaměstnanci pro firemní účely a umožní uchování, hledání a procházení obsahu z Facebooku, Twitteru, LinkedInu, SharePointu nebo blogů.

„Firmy už ví, jak je důležité chránit a uchovávat e-maily, IM, tabulky a další nestrukturované informace. Nyní si také musí uvědomit, že stejně důležité jsou i informace na sociálních sítích,“ říká Greg Muscarella, senior director of product management, Symantec Information Management Group.

Podle průzkumu společnosti Symantec 82 % podniků vedlo alespoň diskuzi o možnostech archivace citlivých obchodních informací na sociálních sítích, začlenění sociálních sítí do bezpečnostních politik a programech vzdělávání zaměstnanců. Nicméně méně než 25 % organizací skutečně realizovalo některé z těchto technologií a politik.

Průzkum odhalil 3 nejčastější incidenty velkých firem na sociálních sítích v uplynulém roce:

•    zaměstnanci sdílí příliš mnoho informací na veřejných fórech (46 %)
•    ztráta nebo odhalení důvěrných informací (41 %),
•    zvýšený počet soudních sporů (37 %)

V průzkumu odpovědělo více než 90 % dotázaných se zkušeností s incidenty ze sociálních médi, že pocítilo negativní následky, včetně:

•    snížení ceny akcií (průměrná cena: 1 038 401 USD)
•    nákladů na soudní spory (průměrná cena: 650 361 USD)
•    přímých finančních nákladů (průměrná cena: 641 993 USD)
•    poškození pověsti značky / ztráty důvěry zákazníků (průměrná cena: 638 496 USD)
•    ušlých zisků (průměrná cena: 619 360 USD)O studii

Studii společnosti Symantec věnovanou sociálním médiím provedla v dubnu 2011 agentura Applied Research, která se zaměřila na IT odborníky a vrcholový management zodpovědný za počítače, sítě a technologické zdroje v malých, středních a velkých firmách (rozděleno podle počtu zaměstnanců: 1 000 – 2 400, 2 500 4 999 a 5 000 a více zaměstnanců).  Zpráva měla zjistit, jak se organizace chrání před negativními dopady používání sociálních médií. Průzkumu se zúčastnilo 1225 respondentů ze 33 zemích Severní Ameriky, regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), Asie a Tichomoří a Latinské Ameriky

Komentáře