Cisco: BYOD může firmám každoročně ušetřit tisíce

Prosazování BYOD v podnikové praxi potvrzují i výsledky průzkumu z Česka, který byl proveden na dubnové konferenci Cisco Expo 2012 v Praze.

Cisco: BYOD může firmám každoročně ušetřit tisíce


Podle něj má každý druhý respondent soukromé zařízení, které používá k připojení do podnikové sítě a pro přístup k firemním datům a aplikacím. Americká studie Cisco IBSG Horizons Study pak také celkově analyzuje měřitelné přínosy tohoto trendu – ve finančním vyjádření se na jednoho zaměstnance, v závislosti na jeho pozici, pohybují mezi 300 – 1300 USD ročně.

V průzkumu, který společnost Cisco provedla v České republice, téměř čtvrtina respondentů (24 %) označila fenomén BYOD za trend, který bude mít v příštích 3 letech největší vliv na IT oddělení v jejich společnosti. Každý druhý respondent (50 %) má soukromé zařízení, které používá k připojení do podnikové sítě pro přístup k datům a aplikacím. Nejvíce lidí (82 %) přistupuje vzdáleně do firemní sítě z přenosného zařízení kvůli použití emailu, dále pak kalendáře (48 %) a podnikových aplikací (45 %). Přístup k firemní síti ze soukromého zařízení umožňují firmy 58 % dotázaných zaměstnanců.

Výzkum zároveň potvrdil důležitou roli, kterou v Česku při nasazování konceptu BYOD hraje zajištění dostatečné bezpečnosti. Téměř třetina lidí (31 %) podle výsledků průzkumu nemá k dispozici zabezpečený přístup k firemní síti. Pouze necelé dvě třetiny firem (58 %) mají pravidla, která regulují používání soukromých zařízení. Varující je také to, že 12 % dotázaných uvedlo, že o existenci takových pravidel nemá tušení.

 Průzkum provedla společnost Cisco mezi 476 IT profesionály v České republice. Nereprezentativní průzkum proběhl v rámci konference Cisco Expo 2012 v Praze letos v dubnu.

 


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře