Podnikoví uživatelé si myslí, že spywaru ubývá

Trend Micro zveřejnila výsledky studie týkající se rozdílů mezi tím, jak koncoví uživatelé v podnicích vnímali bezpečnostní hrozby v roce 2005 a letos. Studie vyhodnotila odpovědi 1200 koncových podnikových uživatelů v USA, Spojeném království, Německu a Japonsku a porovnala je s analýzou zabývající se bezpečnostními hrozbami v roce 2005.

Podnikoví uživatelé si myslí, že spywaru ubývá


Trend Micro zveřejnila výsledky studie týkající se rozdílů mezi tím, jak koncoví uživatelé v podnicích vnímali bezpečnostní hrozby v roce 2005 a letos. Studie vyhodnotila odpovědi 1200 koncových podnikových uživatelů v USA, Spojeném království, Německu a Japonsku a porovnala je s analýzou zabývající se bezpečnostními hrozbami v roce 2005.

Ačkoliv mezi lety 2005 až 2007 došlo k nárůstu spamu, méně koncových podnikových uživatelů ve Spojených státech uvádělo, že dostali spam. Respondenti ze Spojeného království v roce 2007 všeobecně považovali bezpečnostní hrozby za méně závažné než v roce 2005. Naproti tomu němečtí respondenti v roce 2007 považují všechny hrozby za závažnější než v roce 2005.

Rozdíly v počtu spamů zjištěné TrendLabs se připisují jak nárůstu obrázkového spamu, tak uvedení nových technologií, mezi něž patří i ty, které jsou schopné identifikovat a zablokovat obrázkové spamy.

Podobné výsledky jako u spamu ukazuje i průzkum uskutečněný Trend Micro u spywaru. Procento respondentů, kteří se setkali se spywarem, poklesl jak ve Spojených státech (ze 41 procent v roce 2005 na 35 procent v roce 2007), tak v Německu (z 23 procent v roce 2005 na 19 procent v roce 2007) a zejména ve Spojeném království (ze 42 procent v roce 2005 na 26 procent v roce 2007). Podobně jako u spamu i pokles spywaru má podle Trend Micro příčinu ve zvýšené komplexitě a propracovanosti útoků a v tom, že uživatelé obtížněji detekují nový škodlivý kód, který se instaluje nepozorovaně. 48 procent všech respondentů, kteří se stali obětí spywaru nebo phisingu věří, že jejich IT oddělení mohlo incidentu zabránit.

Vzhledem k rostoucímu počtu a náročnosti spamových a phishingových útoků Trend Micro doporučuje pokračovat v nepřetržitém vzdělávání podnikových koncových uživatelů.

I když si koncoví uživatelé v některých zemích uvědomují vážnost hrozeb, jsou také mnohem ochotnější podstupovat riziko a na podnikových počítačích otevírají podezřelé dokumenty nebo klikají na podezřelé odkazy. Pravděpodobně spoléhají na dostupnost a odpovědnost týmů technické podpory a v zaměstnání se cítí méně osobně odpovědní za bezpečnostní pravidla než v soukromí.

Komentáře