Pohled českých firem na řízení a automatizaci procesů

Společnost Trask solutions uspořádala v listopadu 2009 odbornou konferenci „BPM – řešení v praxi“, kde ve spolupráci s A. T. Kearney prezentovala přínosy procesního řízení a automatizace procesů ve firemní praxi.

Pohled českých firem na řízení a automatizaci procesů


Kromě tematických bloků „Jak vybrat procesy pro optimalizaci a automatizaci“ a „Jak automatizovat a měřit procesy pomocí IT nástrojů“, prezentovali zástupci GE Money Bank průběh a výsledky projektu zavedení BPM platformy v jejich firmě.

Odborné konference BPM se zúčastnili zástupci největších českých společností, zejména z oblasti financí a telekomunikací. Během konference proběhl i krátký průzkum, ve kterém se celkem 45 respondentů z řad významných českých firem vyjádřilo svůj pohled na řízení procesů a jejich automatizaci v kontextu své společnosti.

 

Výsledky průzkumu:

  • Je prosazování a fungování BPM ve vaší firmě spíše na IT nebo spíše na byznys útvarech? Shodně 43% odpovídá, že jde o záležitost IT a 43% uvádí byznys útvary
  • Poněkud překvapivě pouze 14% uvádí, že jde o společnou aktivitu byznys – IT

Vysoký podíl IT může značit očekávání byznysu, že IT má samo přijít s nabídkou, jak podpořit obchodní útvary v jejich aktivitách. Přesto, že jde o klíčový faktor úspěchu pro efektivní fungování BPM, je podíl firem, kde na BPM vzájemně spolupracuje byznys a IT oddělení poměrně nízký.

  • 41% respondentů uvádí, že by jejich firma našla argumenty pro automatizaci procesů (BPM) zejména na úsporách v oblasti lidských zdrojů
  • 37% především v podpoře klíčových procesů, jejich optimalizaci a v konkurenčních výhodách.
  • Zbylých 22% spojuje rozmach BPM s modernizací a úsporách na straně IT

  • Až 85% respondentů považuje za logické nasadit zároveň s BPM i odpovídající nástroje na jejich podrobné měření a vyhodnocování
  • Dále více než 75% z těchto respondentů považuje za důležitou „vizualizaci“ procesů, průběžné vyhodnocení a zobrazení výkonnosti procesů a zaměstnanců pomocí porovnání s předepsanými KPI a byznys SLA.

Měřit a sledovat procesy znamená, že firma může okamžitě najít problém nebo příležitost, může na výkonnost procesů navázat systém motivace a odměňování zaměstnanců, nebo ověřit, nakolik byla optimalizace procesů skutečně přínosná.


Zavádění BPM aktivit s podporou vyspělých technologií přináší firmám řadu příležitostí, jak lépe využít vlastního obchodního potenciálu, získat konkurenční výhody a pružně reagovat na změny procesů. Sjednocení a zpřehlednění, odbourání manuální práce pomocí automatizace, rychlá příprava a nasazení procesních aplikací jsou nejčastější reálné přínosy, které zákazníci s funkčním BPM řešením uvádějí.

Komentáře