Poláci nejčastěji vybírají z bankomatů, Švédové raději platí kartou

Společnost MasterCard představila výsledky nezávislých průzkumů, které zadala s cílem odhalit různé zvyky Evropanů při utrácení peněz.

Poláci nejčastěji vybírají z bankomatů, Švédové raději platí kartou


Hlavní snahou bylo postihnout vztah spotřebitelů k používání hotovosti a odkrýt jejich motivaci při rozhodování, jakým způsobem budou platit při běžných nákupech. Současně byla mezi maloobchodníky provedena tzv. mystery shopper studie, která přinesla důležité informace o zkušenostech evropských spotřebitelů v prodejních místech.

 

Podle průzkumu evropští spotřebitelé vítají platební karty. Rozšiřující se akceptační síť a důraz na bezpečnost podporují důvěru spotřebitelů v platební karty. Tyto dvě podmínky jsou stále považovány za zásadní při používání karet. Většina respondentů vnímala jako slabinu platebních karet omezenou schopnost platit kartou malé částky. Jako klíčový požadavek, který by pomohl vyřadit ze hry nákladnou hotovost, uvádějí potřebu rychlých plateb.

Jak platí Evropané?

Každá evropská země, kde se průzkum uskutečnil, nabídla velmi odlišné vzorce nakupování a zvyky při placení.

Průzkum frekvence nakupování ukázal, že evropské národy jsou v této kategorii velmi nejednotné. Poláci mají na kontě nejvíce transakcí za měsíc – průměrně 42 (celkový evropský průměr je jen 34 nákupů).  Více než polovina všech nákupů Poláků (64 %) je nižší než 10 eur.

Hotovostí místo kartou nejčastěji platí Italové (75 % všech transakcí platí v hotovosti), následováni Němci a Poláky se 71 %, a 68 %. Na druhém konci jsou Nizozemci a Švédové, kteří hotovost používají u méně než poloviny všech nákupů (44 % a 28 %).

Potřeba mít drobné v kapse

Poláci, kteří nejčastěji nakupují po malých částkách a raději platí v hotovosti, u sebe neradi nosí větší finanční částky (nosí u sebe 16 až 26 eur) a patří mezi nejčastější uživatele bankomatů – průměrně 5,3krát za měsíc. Na druhém konci evropského žebříčku jsou Němci, kteří potřebují mít v kapse minimálně 91 eur a každý měsíc navštíví bankomat průměrně třikrát (2,8).

Vliv maloobchodníků

Velký vliv na chování spotřebitelů mají podle studie i maloobchodníci. V březnu společnost MasterCard zadala provedení analýzy typu „mystery shopping“ v Turíně, Mnichově, Manchesteru, Varšavě, Göteborgu a Rotterdamu. Kromě Turína a Mnichova akceptovalo karty bez výhrad 94 % až 100 % maloobchodníků. Poměr v obou uvedených městech je výrazně nižší – 69 % maloobchodníků – a odráží přetrvávající důvěru v hotovost v obou zemích.

Co brání spotřebitelům v širším používání karet?

Průzkum společnosti MasterCard zkoumal hlavní překážky v používání karet oproti hotovosti, jak je vnímají spotřebitelé. Ve všech zemích byla jako problém vnímána rychlost placení, zejména při nákupech pod 10 eur. Spotřebitelé v Evropě mají pocit, že platba za malý nákup se současnými debetními kartami trvá příliš dlouho a nechtějí zdržovat další kupující. Tento důvod uvedlo 41 % všech spotřebitelů, přičemž rychlost vadí nejméně Italům (25 %), zatímco nejnetrpělivější u pokladny jsou Švédové (53 %).

Komentáře