Pololetní objem obchodů ČSOB Leasing přesáhl 11 miliard

ČSOB Leasing dosáhl za první pololetí patnáctiprocentního nárůstu objemu obchodů. Součet pořizovacích cen financované dopravní techniky, strojů a zařízení dosáhl za leden až červen roku 2007 celkové výše 11,8 miliardy korun bez DPH, což je o 1,6 miliardy korun více než ve stejném období loňského roku.

Pololetní objem obchodů ČSOB Leasing přesáhl 11 miliard


ČSOB Leasing dosáhl za první pololetí patnáctiprocentního nárůstu objemu obchodů. Součet pořizovacích cen financované dopravní techniky, strojů a zařízení dosáhl za leden až červen roku 2007 celkové výše 11,8 miliardy korun bez DPH, což je o 1,6 miliardy korun více než ve stejném období loňského roku.

V uvedeném období rostly nejvíce vzrostly obchody financované prostřednictvím úvěru pro spotřebitele a podnikatele HitKredit. Součet pořizovacích cen předmětů financovaných úvěrem HitKredit za první pololetí činil 2,4 miliardy korun, což je padesátiprocentní nárůst oproti předchozímu roku.
HitKredit je nejvíce využíván pro financování ojetých automobilů, ale ČSOB Leasing nabízí tento produkt i pro financování nových osobních a užitkových vozů, nákladních automobilů, ale i strojů a zařízení. Od počátku tohoto roku ČSOB Leasing nabízí úvěr HitKredit i pro financování letadel.
Největší zájem byl již tradičně o finanční leasing, jehož prostřednictvím byly profinancovány automobily, stroje a zařízení v hodnotě téměř 9 miliard korun bez DPH, tedy 76 procent z celkového realizovaného objemu obchodů. Nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku činil 10 procent.

Komentáře