Popularita internetových televizí převážně klesá, výjimkou je Rusko

Dánští uživatelé internetu mají mnohem větší zájem o sledování online TV, než ti z Polska, Maďarska či Ruska.

Popularita internetových televizí převážně klesá, výjimkou je Rusko


Dánští uživatelé internetu mají mnohem větší zájem o sledování online TV, než ti z Polska, Maďarska či Ruska. Ovšem například v Maďarsku jsou služby VOD téměř devětkrát populárnější než v Dánsku. Nicméně, popularita internetové televize mezi dánskými, polskými a maďarskými uživateli internetu postupně klesá. Oproti tomu v Rusku, kde fungují služby online televize poměrně krátkou dobu, se jejich dosah meziročně zvýšil o 4 procentní body. Tyto závěry lze odvodit na základě analýzy výsledků studie gemiusAudience ze čtyř trhů: Dánska, Polska a Maďarska a Ruska.

Pokles popularity služeb internetové televize je nejvíce viditelný v Polsku. Jejich dosah se zde meziročně snížil přibližně o 3 procentní body. Dánsko, s nejvyšším dosahem služeb online videa v internetové populaci, je jediným z výše uvedených trhů, kde je využívá více než 40% uživatelů internetu. Zajímavé je, že v Maďarsku a v Dánsku je populace diváků internetové televize mnohem starší, než ve dvou zbývajících sledovaných státech. Zatímco v Maďarsku dosahuje podíl věkové skupiny 55+ více než 35% a v Dánsku 20%, tak v Polsku a v Rusku je to pouze 10%. Více než polovina uživatelů internetu, kteří sledují online TV v Polsku a v Rusku, patří do nejmladších věkových kategorií 15-24 a 25-34 let.

Výsledky výzkumu gemiusAudience potvrzují, že video na vyžádání (Video on Demand), služba dostupná na internetu, je velmi populární v Maďarsku. Tuto službu využívá 19% maďarské internetové populace, tedy téměř dvakrát více než loni. V Polsku sleduje Video on Demand přibližně 15% internetové populace, ovšem v Dánsku jsou to pouze necelá tři procenta.

Návštěvníci webových stránek s online televizí podle jednotlivých věkových kategorií v Dánsku, Rusku, Polsku a Maďarsku.Zdroj: Gemius,  gemiusAudience, Gemius Hungary Kft. & Ipsos, gemius/Ipsos Audience, Megapanel PBI/Gemius, 02.2011

Polští a maďarští uživatelé internetu jsou velkými fanoušky YouTube. Tuto stránku navštěvuje téměř 70% maďarských a 63% polských uživatelů internetu a jejich počet se za poslední rok zvýšil. Popularita YouTube je z analyzovaných států nejnižší v Rusku, ačkoliv je nutné poznamenat, že se zde dosah této stránky meziročně zvýšil o téměř 15 procentních bodů. V porovnání s Polskem, Dánskem a Maďarskem se jedná o největší nárůst.

Odvětví internetu v Rusku zažívá v poslední době velký progres a proto je možné očekávat, že se zde zájem o webové stránky s videem bude i nadále zvyšovat, a to zejména díky stránkám jako jsou rutube.ru, video.mail.ru, video.yandex.ru či smotri.com, které lákají stále více uživatelů internetu ze všech věkových skupin.

Dosah stránky YouTube.com

Zdroj: Gemius,  gemiusAudience, Gemius Hungary Kft. & Ipsos, gemius/Ipsos Audience, Megapanel PBI/Gemius, 02.2010, 02.2011

Komentáře