Poradenské firmy se sjely do Prahy

Poradenské firmy se sjely do Prahy


Poprvé v Praze se ve dnech 9. - 10. března uskutečnilo pracovní setkání E-I Consulting Group, což je skupina tvořená evropskými poradenskými společnostmi.

Na programu setkání, kterému předsedal prezident E-I Consulting Group a prezident společnosti Berenschot Group, Theo Camps bylo expandování do dalších zemí, rozšíření společného know-how, vyhledávání obchodních příležitostí a možnosti společných projektů. Organizací pražského mítinku byla pověřena společnost M. C. Triton, která je od loňského roku členem skupiny E-I Consulting Group.

Jak uvedl jednatel společnosti M. C. Triton Luděk Preifer, důvodem, proč se jeho firma rozhodla stát se členem skupiny E-I Consulting byl jednak mezinárodní přístup, který umožňuje evropský formát řešení obchodních aktivit, jednak nulové omezení podnikatelské suverenity jednotlivých členů skupiny.

Mezi klienty skupiny E-I Consulting patří například Evropská komise, Světová banka, instituce z oblasti veřejného sektoru, nadnárodní společnosti, velké a střední lokální firmy, zdravotnické organizace, společnosti z oblasti bankovního sektoru, utilit či automobilového průmyslu.

V České republice nabízí M. C. Triton služby i menším firmám, pro které je připravena výhodná možnost financování konzultací z tzv. success fee. Na rozdíl od západní Evropy je zatím v České republice menší zájem o poradenské služby ze strany státní správy, daleko iniciativnější je v tomto směru místní samospráva. Více projektů na nejvyšší úrovni státní správy řeší M. C. Triton na Slovensku.

Komentáře