Pozvánka na konferenci Fórum eTime 2009

Konference eTime se letos koná dne 12. května 2009 od 9 hodin v kongresovém sále hotelu Diplomat, Evropská, Praha 6. Jejím motem je tentokrát slogan „E jako efektivita“.

Pozvánka na konferenci Fórum eTime 2009


Na téma efektivity budou probíhat také přednášky ve třech hlavních tématických blocích:

Efektivní ICT – technologie a služby
Efektivní veřejná správa
Efektivní podnikání, řízení a marketing.


Program, profily přednášejících a registrační formulář najdete na:
http://eventworld.cz/etime.php

Za zmínku pak stojí např. následující výběr z obsahu:

Jak pokročilo zavedení e-governmentu v České republice, s jakými problémy, úskalími a slabinami se projekt potýká, které části projektu byly již spuštěny a s jakými výsledky? Jak se naplnily vize informační společnosti roku 2008, co se povedlo a jaké jsou očekávané kroky v nejbližší době, v roce letošním a příštím? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět ve své přednášce Ondřej Felix, hlavní architekt e-governmentu Ministerstva vnitra ČR.

Otázky současné ekonomické situace, zda je kapitalismus na rozcestí a  jestli jsou politici viníci finanční a hospodářské krize nebo spasitelé před jejich dopady, rozebere ve své přednášce Miroslav Ševčík, makroekonom, vysokoškolský pedagog a ředitel Liberálního institutu.

Komentáře