Pozvánka na seminář: Nanotechnologické projekty financovanými EU

Domácí a zahraniční odborníci na semináři vysvětlí technologický a marketingový přínos účasti v projektech EU pro firmu a na základě svých zkušeností poradí, jak psát úspěšný projekt, jak navrhnout jeho rozpočet či nalézt vhodné partnery do mezinárodního konsorcia, které by mělo projekt realizovat.

Pozvánka na seminář: Nanotechnologické projekty financovanými EU


Praktické zkušenosti s projekty financovanými EU ve výzkumu a technologickém rozvoji z oblasti nanotechnologií a multifunkčních materiálů

Místo konání: hotel ADALBERT, Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6
spojení tramvají č. 15 ze stanice metra Hradčanská, č. 22 ze stanice Malostranská nebo Národní třída, č. 25 ze stanice metra Hradčanská nebo Vltavská do stanice Břevnovský klášter , autem - na hlavním výjezdu z centra směr Karlovy Vary
viz mapa

Pořádá : Inova Pro s.r.o. ve spolupráci s partnerskými organizacemi Innova Europe
(Lucembursko) a SENTER/EG-Liaison (Nizozemsko)

Cílem semináře a školení je seznámit účastníky, zejména představitele malých a středních podniků a výzkumných pracovišť, s tématy nejaktuálnější výzvy Evropské unie k předkládání návrhů projektů týkajících se 3. priority 6. Rámcového programu výzkumu a technologického rozvoje EU - Nanomateriály, nanotechnologie a inteligentní multifunkční materiály. EU v této výzvě podpoří projekty částkou 370 milionů euro, z toho 100 milionů euro bude věnováno na projekty, v nichž musí mít zastoupení malé a střední podniky.

Domácí a zahraniční odborníci na semináři vysvětlí technologický a marketingový přínos účasti v projektech EU pro firmu a na základě svých zkušeností poradí, jak psát úspěšný projekt, jak navrhnout jeho rozpočet či nalézt vhodné partnery do mezinárodního konsorcia, které by mělo projekt realizovat. Stranou pozornosti nezůstanou ani administrativní a finanční náležitosti, otázky duševního vlastnictví apod. O přednostech i úskalích, které zapojení do mezinárodních projektů výzkumu a technologického rozvoje přináší, budou hovořit též zástupci malých a středních podniků z ČR.

Pokud máte námět na projekt nebo již určitý projekt připravujete, specialisté na výzkumné projekty budou připraveni s Vámi tyto záležitosti individuálně konzultovat .

Seminář je pořádán v rámci probíhajícího evropského projektu Nanomat, který má pomoci malým a středním podnikům z nových členských zemí EU zapojit se aktivně do projektů 6. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj.

Seminář spolufinancuje Evropská unie. Účastníci proto hradí (přímo na místě) pouze příspěvek na tiskové materiály a občerstvení ve výši 200,- Kč.
Potvrďte prosím svou účast nejpozději do 24. 11. 2004:
a) mailem na adresu inovapro@inovapro.cz nebo
b) telefonicky na č. 777 863262 nebo
c) faxem na č. 220981533

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání.
Program semináře:


Středa – 1. prosince 2004

Inovační programy a jejich přínos pro malé a střední podniky
8.40 - 9.00 Prezentace
9.00 - 9.15 Představení projektu Nanomat - podpůrné iniciativy pro malé a střední podniky
Jiřina Shrbená, manažerka projektu v ČR, Inova Pro s.r.o.
9.15 – 9.45 Zkušenosti z účasti na projektech EU
Dr. František Peterka, ředitel Centra pro aplikace TiO2 fotokatalýzy , ATG s.r.o.. Praha
9.45 - 10.15 Inovace a 6. Rámcový program EU
Eurico Neves, Innova Europe (Lucembursko)
10.15 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.40 Technologický a marketingový přínos účasti v projektech EU pro malé a střední firmy
Eurico Neves, Innova Europe (Lucembursko)
11.40 - 12.00 Diskuse
12.00 - 12.45 Přestávka na občerstvení / oběd

Aktuální výzva k podávání projektů v oblasti nanotechnologií, nanomateriálů, multifunkčních materiálů
12.45 - 13.15 Vyhlášená témata nejnovější výzvy EU - Matthijs Soede, SENTER/EG-Liaison (Nizozemsko)
13.15 - 13.45 Struktura návrhu projektu - Matthijs Soede, SENTER/EG-Liaison (Nizozemsko)
13.45 - 14.00 Přestávka
14.00 - 15.00 Jak napsat úspěšný projekt - Matthijs Soede, SENTER/EG-Liaison (Nizozemsko)
15.00 - 15.40 Administrativní/finanční náležitosti projektů 6. Rámcového programu EU
Zkušenosti z předchozích výzev - Matthijs Soede, SENTER/EG-Liaison (Nizozemsko),
Eurico Neves, Inova Europe (Lucembursko)
15.45 - 16.00 Diskuse

Čtvrtek – 2. prosince 2004
Konzultační a informační workshop
Eurico Neves, Innova Europe (Lucembursko), Matthijs Soede SENTER/EG-Liaison (Nizozemsko), Jiřina Shrbená Inova Pro s.r.o.
9.00 - 10.30 Praktické zkušenosti s podáváním a hodnocením projektů v EU
Má Váš inovační záměr šanci získat finanční podporu Bruselu?
- diskuse nad konkrétními projektovými záměry univerzit, výzkumných ústavů a podniků
10.30 - 10.45 Přestávka
10.45 - 12.00 Individuální konzultace
12.00 Závěr

Více informací o semináři na http://www.inovapro.cz či přímo u manažerky projektu Nanomat v ČR, Ing. Jiřiny Shrbené, na tel. 777 863 262. Přihlášky na seminář zasílejte nejpozději do 23. listopadu 2004 na e-mailovou adresu: inovapro@inovapro.cz

Komentáře