Pramen: lázeňský informační systém

AutoCont uzavřel se společností Lázně Františkovy Lázně smlouvu o implementaci lázeňského informačního systému Pramen na bázi Microsoft Dynamics NAV a dodávce související infrastruktury.

Pramen: lázeňský informační systém


AutoCont uzavřel se společností Lázně Františkovy Lázně smlouvu o implementaci lázeňského informačního systému Pramen na bázi Microsoft Dynamics NAV a dodávce související infrastruktury.

Hlavním cílem projektu je zavedení nástrojů pro operativní sledování a řízení kvality procesů poskytování lázeňské péče a souvisejících služeb. K tomu podle AutoContu napomůže náhrada dosud využívaných dávkově propojených aplikací integrovaným lázeňským řešením Pramen. Oborová nadstavba PRAMEN se opírá o podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV, spojuje plánování a operativní evidenci léčebných pobytů pacientů s ekonomickou agendou.

AutoCont CZ uspěl ve výběru zadavatele mj. i vzhledem již existující spolupráci v oblasti technologických služeb pro Lázně Františkovy lázně.

Komentáře