Přednastavený systém hodnocení v SAP od KCT Data

KCT Data představuje Přednastavený systém hodnocení v SAP. Sytém komplexně podporuje celý proces hodnocení při maximálním využití informačního systému SAP a jeho implementace trvá řádově několik dní.

Přednastavený systém hodnocení v SAP od KCT DataJde o unikátní řešení, které připravili odborníci na problematiku HR spolu se SAP specialisty KCT Data. Hodnoticí systém integruje znalost metodik hodnocení a „best practices“ v implementaci HR řešení pro SAP. Samotná aplikace je tvořena 13 typy podrobně zpracovaných hodnoticích formulářů obsahujících desítky hodnoticích kritérií. Díky jejímu využití klient zaznamená zhodnocení doposud vynaložených finančních prostředků na správu a rozvoj podnikového informačního systému, a to minimálně v podobě zpřístupnění jeho možností daleko většímu počtu uživatelů. Výrazný kvalitativní skok spočívá v elektronizaci a automatizaci významné části personálních procesů umožňující odbourání podstatné části neproduktivních činností.  

Systém je zpracován s využitím standardních funkcionalit SAP HR modulu PD a disponuje rozsáhlou funkcionalitou umožňující mimo jiné: vyhledávání, zobrazení, úpravy a tisk všech přednastavených hodnoticích formulářů, dotazníků, číselníků a škál hodnocení a také sofistikovanou přípravu hodnoticích formulářů pro celé organizační útvary najednou i konkrétní dvojice hodnotitel x hodnocený.

Zpracování všech předefinovaných hodnoticích formulářů je možné v několika režimech: administrace všech formulářů v libovolných fázích jejich zpracování (vyhledávání, zobrazení, tisk, archivace) nebo vytváření vlastních verzí formulářů kombinací již předefinovaných vzorů.
Samozřejmostí jsou detailní popisy významu kritérií, číselníky a škály hodnocení, které umožní standardizovaným způsobem hodnotit, a tudíž i efektivně řídit průběh a kvalitu při:

-    Výběru nejvhodnějších uchazečů o práci
-    Nástupu nových zaměstnanců do pracovního procesu
-    Adaptaci nových zaměstnanců
-   Odměňování podle kvalifikace, skutečně odvedené práce a pracovního chování
-    Vzdělávání a rozvoji zaměstnanců
-    Odhalování potenciálu jednotlivých zaměstnanců i celých kolektivů
-    Monitorování nálad ve společnosti pomocí zaměstnaneckých průzkumů


Úvodní foto: © .shock - Fotolia.com
Komentáře