Představitelé Novellu prohlásili současný patentový systém za škodlivý

Novell a organizace Electronic Frontier Foundation (EFF) oznámily, že budou spolupracovat na reformách softwarových patentů po celém světě.

Představitelé Novellu prohlásili současný patentový systém za škodlivý


Novell a organizace Electronic Frontier Foundation (EFF) oznámily, že budou spolupracovat na reformách softwarových patentů po celém světě.

Je stále více zřejmé, že softwarové patenty nejsou účelným prostředkem inovace,“ řekl Jeff Jaffe, viceprezident a ředitel technologií společnosti Novell. „Jako dlouhodobí inovátoři a držitelé mnoha významných patentů obecnému odůvodnění patentového systému rozumíme. Věříme však, že pro podporu dalších inovací softwaru je reforma softwarových patentů nezbytná.“

Novell a EFF budou lobovat u vlád a mezinárodních organizací, aby byla navržena legislativa a politiky, které by u patentů podporovaly inovaci. Klíčovou oblastí úsilí bude Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), kde se scházejí členové vlád Spojených národů, aby koordinovali postoje k problematice duševního vlastnictví.

Novell také finančně přispěje k již probíhajícímu projektu EFF „Patent Busting“. Účelem tohoto projektu, spuštěného v roce 2004, je útočit na ty patenty, které obzvlášť zatěžují vývojáře programů a uživatele internetu. Projekt bude zahájen nejprve určením bodů, které je možno použít ke zrušení platnosti, a prosazováním zrušení platnosti těchto patentů prostřednictvím jejich přezkoumání.

Novell sám vlastní více než 500 softwarových patentů. Po přesunu zaměření podnikání více na open source řešení Novell pokládá existující patentový systém jako škodlivý rozvoji open source. "Naše spolupráce s EFF je o vytvoření světa, kde se vývojáři a uživatelé programů nemusí starat o negativní důsledky patentů,“ prohlásil Nat Friedman, ředitel pro strategii a technologii open source u Novellu.

Komentáře